بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

… دانلود …

بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت،حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری 246 نفر، نمونه 150 نفر و نوع تحقیق توصیفی با روش همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار استنباطی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. همچنین برای جمع آوری داده های مورد نظر از پرسشنامه های مدیریت زمان و فرسودگی شغلی استفاده شد. روایی صوری ابزار براساس نظرات استادان محترم راهنما و مشاور بود و اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته های نشان داد که؛ بین مدیریت زمان با فرسودگی شغلی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مدیریت زمان با خستگی عاطفی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مدیریت زمان با مسخ شخصیت در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین مدیریت زمان با عملکرد فردی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

… دانلود …

مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی :

سال انتشار : 1389

تعداد صفحات : 12

مقدمه: در حال حاضر چندین راهبرد برای درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی الگوی درمان چند بعدی کل نگر (مدل حجتی) (HMTM) با رویکرد تحلیل رفتار کاربردی (ABA) در بهبود نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش در برگیرنده 20 آزمودنی مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه درمانی ABA (8 پسر و 2 دختر) و الگوی درمان چند بعدی کل نگر (7 پسر و 3 دختر) قرار داده شدند. این کودکان در ابتدا توسط فوق تخصص روان‌پزشک کودک و نوجوان مورد ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس مصاحبه تشخیصی تجدید نظر شده درخودماندگی (ADIR) و برنامه مشاهده تشخیصی درخودماندگی (ADOS) تشخیص اختلال را دریافت کردند و به مرکز نور هدایت ارجاع داده شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی درخودماندگی کودکی، آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون رنگی کودکان، آزمون نقاشی گودیناف، آزمون بندر گشتالت، مقیاس رشد اجتماعی واینلند و نمودارهای ثبت عملکرد آزمودنی‌ها با استفاده از فیلمبرداری از رفتارهای کودکان استفاده شد. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) انجام شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که در آزمونهای استاندارد (بجز آزمون بندر گشتالت) و نیز نمودارهای رفتاری علیرغم تأثیر بیشتر الگوی درمان HMTM نسبت به ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی، تفاوت‌ها از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد (05/0P>). نتیجه گیری: در مجموع می‌توان بیان نمود که HMTM حداقل به اندازه روش ABA در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال‌های درخودماندگی مؤثر می‌باشد و پژوهش‌های بیشتری برای مقایسه این دو الگو با رفع محدودیت‌های این پژوهش مورد نیاز است.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله مقایسه اثربخشی الگوی درمان چندبعدی کل نگر و رویکرد تحلیل رفتار کاربردی در درمان کودکان مبتلا به طیف اختلال های درخودماندگی

مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System

 مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System

… دانلود …

مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

Yashar Hashemi – Sahand University of Technology
Rasool Kazemzadeh – Sahand University of Technology
Mohammad Reza Azizian – Sahand University of Technology
Ahmad Sadeghi – Sahand University of Technology

چکیده:

This paper describes a new UPFC controller design for damping power system oscillations focusing on inter-area modes. Proposed controller for power oscillation damping is a two-level controller that first level of control is derived from local signals and the second level of control is supplied from global signals as additional measuring information from suitable remote network locations, where oscillations are well observable. In order to damping local modes, the conventional PSS (CPSS) is used that choice of CPSSs location is based on modal analysis. Since uncoordinated proposed controller for UPFC and CPSSs may cause unwanted interactions, it is necessary to simultaneous coordinated tune the controller parameters. The problem of coordinated design is formulated as an optimization problem and particle swarm optimization (PSO) algorithm is employed to search for optimal parameters of controllers. A time delay introduced by remote signal transmission and processing in wide-area damping controller (WADC) may be harmful to system stability and may degrade system robustness. The investigation of delay-dependent stability of power system equipped with a WADC is carried out using lyapunov theory and model reduction technique. The effectiveness and robustness of the designed controllers are tested on a typical four-machine two-area benchmark power system.

با سلام،محصول دانلودی مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System هدایت میشوید
مقاله Simultaneous Coordinated Design of Two-Level UPFC Damping Controller and PSS to Damping Oscillation in Multi-Machine Power System

بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی)

بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی)

… دانلود …

بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنعت ساختمان

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پروژه های مختلف عمرانی شامل مراحل و فعالیت های متعددی هستند که ضمن آن افراد در شرایط و محیطهای متفاوت با ماشین الات، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند لذا امکان وقوع حوادث برای نیروی انسانی که در این صنعت فعالیت دارند و یا کسانی که به هر نحو ممکن است با آن ارتباط داشته باشند افزایش می یابد اما متاسفانه با وجود لازم الاجرا بودن قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی در بسیاری موارد براثر بی توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی افراد با حوادث بسیاری روبرو می شوند که خسارات جبران ناپذیری را نیز به دنبال دارد لذا عمل به قوانین و مقررات مربوطه و همچنین برقراری شرایط و ضوابط می تواند راهکار موثری جهت کاهش خطرات و خسارات و مهمترین وظیفه سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی در سطح کشور باشد. این مقاله سعی دارد تا ضمن بیان اهمیت مسایل بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی راهکارهایی را جهت اجرایی شدن آنها ارایه نماید که یکی از مهمترین راهکارها توجه به موضوع ایمنی در اسناد و مدارک پیمان و همچنین کنترل و بازرسی مقوله ایمنی توسط سازمان ها ونهادهای وابسته به صنعت ساختمان می باشد. در این راستا HSE PLAN پروژه (بزرگراه شهید صیاد شیرازی تقاطع بزرگراه امام علی) مورد بررسی قرار گرفت، به طور کلی HSE PLAN پروژه منعکس کننده طرح ها و برنامه های مدیریت در قالب تفکر سیستمی به مسایل HSE در راستای بهبود مستمر شرایط HSE در پروژه می باشد و HSE PLAN پروژه در هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران جزء به عنوان الحاقیه ی پیمان در اختیار مسیول HSE پیمانکاران قرار می گیرد و رعایت کلیه موارد مندرج در این مجموعه برای کلیه پیمانکاران پروژه لازم الاجرا می باشد، از طرف دیگر نسخه ای از HSE PLAN در اختیار سرپرستان کلیه واحدها در پروژه جهت اطلاع و همکاری با مسیول HSE پروژه در راستای اجرای هرچه بهتر آن و نیز ابلاغ آن به کارکنان زیر مجموعه ی خود در اختیار آنها قرار می گیرد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی) وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی) شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی طرح ها و برنامه های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE PLAN پروژه شهید صیاد شیرازی)

تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان

تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان

… دانلود …

تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنگره بين المللي عمران ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

افزایش بی رویه جمعیت شهر نشین در کشور، موجب گسترش مجتمع های انبوه مسکونی به عنوان جایگزینمسکن سازی سنتی شده است که این تغییر الگو تغییری مهم در زندگی ساکنین می گذارد و آن حذف حیاطخصوصی بود. امروز فضاهای باز در مجتمع های مسکونی علاوه بر اینکه جایگزین حیاط و نقش آن درزندگی خصوصی ساکنین می شود، نقش های متنوعی را نیز در زندگی اجتماعی ساکنین بازی می کند. باافزایش روزافزون ساخت وساز مجتمع های بزرگ دولتی در کشور و همچنین گذر از دوران کمیت گرایی بهکیفیت گرایی در شهرهای کشور، پژوهش در نحوه پاسخگویی فضاهای باز در چنین مجتمع هایی به نیازهایمختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و فیزیکی ساکنین این مجتمع ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند. درپژوهش حاضر هدف بررسی میزان تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنانمی باشد که برای بررسی میزان تاثیر ارتقای فضای باز بر میزان رضایت ساکنان مجتمع های مسکونی ابتدا بهاستخراج کیفیت های موثر بر ارتقای طراحی فضای باز پرداخته شد و سپس میزان تاثیر این کیفیت ها ازدیدکاه ساکنان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل در جداول ارایه شده و نشاندهنده تاثیر مثبت ارتقای طراحی فضاهای باز در بهره وری اقتصادی و همچنین میزان اهمیت هریک ازکیفیت های ارتقا دهنده فضاهای باز از دیدگاه ساکنان می باشد.

با سلام،محصول دانلودی تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثیر ارتقای فضای باز مجتمع های مسکونی در میزان رضایتمندی ساکنان

مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری

 مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری

… دانلود …

مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

افشین توسلی – دکترای پزشکی پزشک طب کار بندر امیرآباد
سیدجواد اوصیاء – کارشناس بهداشت حرفه ای معاون اداری و مالی بندر امیرآباد
مهدی زلرعی – کارشناس علوم دریایی و بندری رئیس قسمت عملیات دریائی بندر امیرآباد

چکیده:

وقوع بحران در جهان امروز ، امری اجتناب ناپذیر است و پیامد وقوع بحران ، مختل شدن کلیه فعالیت های سازمانی و به خطر افتادن جان انسانها و سرمایه (دارایی ها و تجهیزات) می باشد. لذا لازمست مدیران ارشد در سازمانها ، با تفکر و اندیشه قبل از بروز شرایط بحرانی بدنبال راهکار اجرایی باشند تا از شدت خسارات کاسته شود. این مقاله به روش توصیفی قصد دارد با نظم بخشیدن و کاربردی کردن تفکرات ، خط مشی مشخصی را برای مقابله با بحران ارائه نمای د. لازم به ذکر است که با توجه به تفاوت های ساختاری در هر سازمان ، اجرای کا مل برنامه های مقابله با بحران ، به شکل الگوی واحد را عملاً غیرممکن می ساز د. هر سازمانی با توجه به شرایط محیطی و درون و برون سازمانی خود ، می بایست برنامه شرایط اضطرار خود را طراحی و اجرا نماید.از عوامل مؤثر در کنترل بحران چهار عامل را می توان برشمرد : 1- انسان 2- فرهنگ سازمانی-3 ساختار سازمانی 4- راهبرد که عامل راهبرد ، با اهمیت ترین نقش بوده و غیرقابل انکار اس ت. راهبرد کلیه برنامه ها و سیستم ها و روش هایی است که برای مقابله با بحران تنظیم می شو د. مهمترین اصلی که در تدوی ن برنامه های راهبردی می بایست لحاظ گردد آنست که نجات جان انسانها در اولویت نخست درنظرگرفته می شود و بقیه موارد در اولویت بعدی جای می گیرن د. برنامه راهبری مقابله با بحران از چهار مرحله تشکیل می شود : 1- استقرار تیم طراح 2- بررسی قابلیت ها و خطرات 3- توسعه طرح -4 اجرا و پایش طرح شرایط و عوامل مؤثر بر وقوع بحران شامل : فاکتورهای منطقه ای ، فاکتورهای جغرافیایی ، اختلالات تکنولوژیک ، خطاهای انسانی (به عنوان عامل شایع خطرات محیط کا ر) ، خطرات ناشی از فیزیک فعالیت ، عدم نظارت کافی درنظر گرفته می شود. نتیجه گیری : مدیریت بحران درواقع ارزیابی اقداماتی است که به منظور کاستن دامنه خسارات در بحرانها صورت می پذیر د. این امر وظیفه ای تخصصی اس ت. عدم وجود مدیریت کارآمد در کنترل بحران به طور مؤثر و چشمگیر به شدت بحران افزوده و منجر به خسارات جبران ناپذیری در مجموعه می گرد د. لذا شایسته است به هنگام فعالیت رضایتبخش سازمان ، به فکر طرح های مقابله با بحران بود.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله کنترل بحران در مجموعه بندری

مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene

 مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene

… دانلود …

مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
Mahshid Zarei – Department of Chemistry, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad 91779, Iran
Fatemeh Moosavi –

چکیده:

Well head production of petroleum can be significantly affected by flocculation, deposition, and plugging of asphaltene inside the well. The economic implications of such formation damages are tremendous. To prevent deposition inside the reservoir, in the well head and inside the transmission lines, it is necessary to be able to predict the onset and amount of deposition due to various factors. In this paper, asphaltene behavior in benzene was studied by molecular dynamics simulation. The resuts on radial distribution functions and mean squared displacement are evidence on the process of dispersing at nano scale.

با سلام،محصول دانلودی مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene هدایت میشوید
مقاله Asphaltene Dispersion via Atomistic Simulation in Benzene

مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ

 مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ

… دانلود …

مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

اصغر مهدیان – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسین لیاقت – استاد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
محمود فرزین – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی غیور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خرج گود عموما برای نفوذ در موانع سخت استفاده می شود طول شکل و توزیع سرعت جت حاصل ازخرج گود درمیزان عمق نفوذ و شکل حفره نقش مهمی دارند درعین حال با دخالت پدیده انقطاع جت نمی توان طول جت را بیش از حد افزایش داد. دراین تحقیق ابتدا با بررسی تئوری های تشکیل جت درخرج گود تاثیر تغییر چگالی درجهت یال بررسی و روشی برای رسیدن به بازده بیشتر معرفی شده ست درنهایت با مدلسازی تحلیل یک نفوذگر ضمن ترکیب دو دیدگاه تعیین توزیع سرعت جت و حداکثر انرژی جنبشی طراحی معکوس نفوذگر برای تعیین توزیع سرعت سیلان لازم و تعیین ابعاد هندسی انجام شده است بنظر می رسد این روند تاکنون درمراجع مورد توجه نبوده است.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها

… دانلود …

بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)

تعداد صفحات : 20

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها در صورتی که مبتنی بر شرایط خاص سازمان ها باشد می تواند سبب بهبود عملکرد سازمان ها شود. در این صورت مطالعات انجام شده درباره تاثیرگذاری فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت (شامل هفت فعالیت اصلی) بر عملکرد سازمان ها (بر اساس چهار معیار اصلی) نتایج متناقضی را نشان داده اند. از این رو در مقاله حاضر که حاصل یک تحقیق است این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. برای انجام تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت بر معیارهای عملکردی رضایت کارکنان، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشته ولی تاثیرگذاری این فعالیت ها بر معیار نتایج مالی و بازار تایید نشده است.

كلید واژه: سیستم مدیریت کیفیت، عملکرد سازمانی، مدل یابی معادلات ساختاری، رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار

عنوان محصول دانلودی:بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها را در ادامه مطلب ببینید
بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان ها

ریخت شناسی هزار و یک شب

ریخت شناسی هزار و یک شب

… دانلود …

ریخت شناسی هزار و یک شب دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ریخت شناسی هزار و یک شب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ریخت شناسی هزار و یک شب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ریخت شناسی هزار و یک شب :

سال انتشار : 1383

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي ادبي

تعداد صفحات : 22

ولادیمیر پراپ، فولکلورشناس روسی می اندیشید که در بررسی قصه عامیانه باید از اسلوب مطالعاتی علوم طبیعی استفاده کرد. وی معتقد بود که طبقه بندی قصه ها حاصل کارهای پژوهشی بسیاری است که در پایان مطالعه به دست می آید، ولی عموم محققان ابتدا موضوع را دسته بندی می کنند، سپس مواد کار را در قالب این طبقه بندی تحمیلی می گنجانند.
پراپ خود به بررسی ریخت شناسیک صد قصه از مجموعه ای از قصه های روسی پرداخت که آفاناسی یف آنها را جمع آوری کرده بود. وی دریافت که تمامی کارهای موجود در قصه به سی و یک عملکرد محدود می شود. او می پنداشت که در زیر ظاهر آشفته روایات، قوانینی بر زایش و تکامل این نوع قصه حاکم است که باید فرمول بندی شود و این دستاورد آغازگاه علم روایت شناسی به شمار می آید. پراپ برای هر یک از این عملکردها نمادی تعیین می کند و با در کنار هم قرار دادن آنها فرمول نهایی ساخت قصه های پریان را به دست می آورد.
کاربرد مدلهای روش شناختی نقد مدرن در ادبیات کلاسیک همیشه با دشواریهایی روبه رو بوده است. این نوشته با توجه به اینکه جزو اولین نمونه های به کارگیری روش ریخت شناسی است، سعی دارد علاوه بر آزمایش این مدل در حوزه ادبیات تطبیقی از دشواریهای این کار درگذرد. مواد کار این نوشته یکی از حکایتهای جامع هزار و یک شب است که افزون بر حکایت اصلی، سه حکایت دیگر را نیز در بر دارد. در تحلیل این حکایت علاوه بر استفاده از نمادهای ریخت شناسی پراپ، بنا به مقتضای تحلیل، نمادهای دیگری به آن مجموعه افزوده، و در پایان هم نمودار ریخت شناسی حکایت به دست داده شده است. به کارگیری این روش علاوه بر اینکه آزمونی برای نظریه ریخت شناسی به شمار می رود، می تواند با توجه به مدل ساختاری به دست آمده، حکایات الحاقی را از اصلی جدا کند.

كلید واژه: ریخت شناسی، پراپ، روایت شناسی، قصه های پریان، هزار و یك شب، حكایت درونه گیری شده.

با سلام،محصول دانلودی ریخت شناسی هزار و یک شب آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ریخت شناسی هزار و یک شب و بررسی کامل هدایت میشوید
ریخت شناسی هزار و یک شب