همه‌ی نوشته‌های admin

مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی

 مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی

… دانلود …

مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
یوسف غفاری چراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مصباح سایبانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:
شرایط محیطی میتوانند تاثیر بسزایی روی کارایی، قابلیت اطمینان و قابلیت دوام تجهیزات نظامی در محیط عملیاتی داشته باشندبنابراین تاثیر این شرایط باید در طرح ریزی برنامه تست آنها مورد توجه قرار گیرند. عدم توجه صحیح به پروفیل محیطی چرخهعمر (LCEP)1 یک محصول سبب میشود تا تنشهای محیطی اعمالی به آن بیشتر و یا کمتر از شرایط واقعی باشند که این موضوع سبب افزایش هزینه ها و یا کاهش قابلیت اطمینان محصول در شرایط محیط عملیاتی خواهد شد، بنابراین در تدوین برنامه تست یک محصول باید شرایط محیط واقعی و ترکیبی از محیطها و شرایط تا جایی که قابلیت اجرای آنها وجود دارد، گنجانده شود. در این مقاله روندطراحی آزمونهای محیطی براساس پروفیل محیطی چرخه عمر محصولات نظامی ارائه شده است. بمنظور طراحی آزمونهای محیطی نیاز است تا پروفیل محیطی چرخه عمر محصولات بدقت مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر هریک از شرایط طبیعی و القائی محیطی روی مشخصات فیزیکی و عملکردی محصول تحت آنالیز قرار گیرند. بدین منظور نیاز است تا کلیهمحیطهایی که محصول از زمان خروج از کارخانه تا پایان عمر عملیاتی سپری مینماید مورد بررسی قرار گیرند و تاثیر هر یک از این محیطها بر عمر و عملکرد محصول مشخص شوند و با توجه به داده های بدست آمده با طراحی آزمونهای محیطی مناسب، ضعفهای طراحی محصول تعیین گردیده و بر این اساس اصلاحاتی روی محصول انجام پذیرد. در این مقاله فاکتورهایی که بایستی در تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی ایران مد نظر باشد مورد بررسی قرار گرفته است

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله تدوین بانک اطلاعاتی چرخه عمر و استانداردهای آزمون های محیطی در تجهیزات دفاعی

مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

 مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

… دانلود …

مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
مجید نحوی – موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
ناصر دواتگر – موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)،
حمیدرضا صادقی – موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)،
ابراهیم اسعدی اسکویی – اداره کل هواشناسی گیلان

چکیده:
تاریخ مناسب بذرپاشی و نشاکاری را میتوان یکی از فاکتورهای مهم برای مدیریت صحیح زراعت برنج نام برد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت از سال 1388 به مدت 3 سال به اجراء در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل: تاریخ بذرپاشی در خزانه در 4 سطح ( 20 اسفند، اول، 10 و 20 فرورد ین) و ارقام مختلف برنج در 2 سطح (هاشمی و خزر) بودند. نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب دادهها نشان داد که تاریخهای مختلف بذرپاشی بر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه پوک و وزن هزار دانه و ارقام مورد آزمایش بر روی همه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بوده است. مقایسه میانگین داده های آزمایش برای عملکرد دانه نشان داد که بجز تاریخ اول بقیه تاریخها در یک کلاس آماری (به ترتیب 1868، 3925، 3652 و 3801 کیلوگرم در هکتار) قرار داشتند. اثر متقابل سال در تاریخهای بذرپاشی در ارقام نشان داد که تاریخ اول آزمایش ( 20 اسفند) در هر سه سال پس از نشاکاری به دلیل برخورد با سرمای اول فصل بهار شدیداً دچار کاهش عملکرد شدند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده، از نظر کلیه خصوصیات مورد بررسی و مناسبتر شدن شرایط محیطی بهترین زمان برای بذرپاشی را میتوان دهه اول فروردین اعلام نمود، زیرا ضمن استفاده از آب ذخیره شده حاصل از بارشهای پاییز و زمستان برای رشد نشاء در خزانه میتوان مراحل ابتدای آماده سازی زمین اصلی را نیز انجام داد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسی تاریخهای مختلف بذرپاشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

… دانلود …

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری :

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری
فهرست مطالب

فصل اول : جایگاه و کاربرد ربات در صنعت………………………………….. 1

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 1

2-1- تاریخچه ………………………………………………………………………………………… 1

3-1- تعریف ربات …………………………………………………………………………………. 2

4-1- کارگاه Work life 2000…………………………………………………………. 3

1-4-1- تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر رفتار اپراتورها…………………….. 4

2-4-1- جوشکاری و سلامتی…………………………………………………………….. 5

3-4-1- مدیریت منابع انسانـی……………………………………………………….. 6

5-1- درسهایی مهم برای صنایع تولیدی ……………………………………………….. 8

6-1- مزایای استفاده از ربات در صنعت………………………………………………… 8

1-6-1-1. کاهش حجم انبارها و تسهیل در جریان گردش کار …………………. 9

2-6-1- بهبود کیفیت و افزایش میزان فروش ……………………………………………… 9

3-6-1- کاهش هزینه های مربوط به ضایعات و دو باره کاری……………………. 10

4-6-1- کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی در آن …………………………….. 10

5-6-1- کاهش هزینه های ناشی از تغییر خط تولید ……………………………………….. 10

7-1- تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از ربات در فرایند تولید ……………………….. 11

1-7-1- مدت زمان بازگشت سرمایه (The Payback Period)…………….. 12

2-7-1- سود سرمایه گذاری (Return on Investiment ROI)……. 12

فصل دوم: مشخصات ربات های صنعتی …………………………………. 14

1-2- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- اجزای رباتهای صنعتی ……………………………………………………………………….. 15

2-2-1- واحد مکانیکی ……………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2- کنترل کننده(Contoroller) ………………………………………………………….. 28

2-2-2-1- رباتهای نقطه به نقطه (Point to point serro controlled Robots)… 29

2-2-2-2- رباتهای با مسیر پیوسته ………………………………………………………….. 30

3-2-2-2- ترکیب دو روش نقطه به نقطه و مسیر پیوسته ………………………… 31

4-2-2-2- رباتهای با مسیر کنترل شده ……………………………………………….. 31

3-2-2- منبع قدرت (Power supply) ……………………………………………………….. 32

1-3-2-2- انواع مکانیزمهای تغییر نسبت سرعت و قدرت…………………………… 38

4-1-2- حساسه ها (sensors) ………………………………………………………………………. 40

1-4-1-2- حساسه های نیرو و ممان (Force and moment sensors)……………….. 41

2-4-1-2حساسه های لامسه ای (Touch sensors) …………………………………………… 41

3-4-1-2- حساسه های مجاورتی (Proixinity sensors) …………………………………………………. 42

4-4-1-2- حساسه های مکان و حرکت ………………………………………………………………………………………….. 42

5-4-1-2- حساسه های بینایی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-2- شکل هندسی بازو………………………………………………………………………………….. 44

3-3- تعاریف و اصطلاحات فنی ………………………………………………………………….. 46

1-3-2- درجات آزادی …………………………………………………………………………………….. 46

2-3-2- فضای کاری ربات (work space)…………………………………………………….. 46

3-3-2- بار مجاز(pag load) ………………………………………………………………………… 47

4-3-2- سرعت ربات …………………………………………………………………………………….. 47

5-3-2- دقت (Auuracy) ……………………………………………………………………………… 47

6-3-2- تکرارپذیری(Repeatabilty) ………………………………………………………….. 47

4-2-نکاتی در مورد استفاده از ربات صنعتی در یک فرآیند تولیدی مکانیزه 47

فصل سوم: ربات صنعتی جوشکار……………………………………….. 49

1-3- مشخصه­های عمومی………………………………………………………………………………. 49

2-3- بازوی مکانیکی ……………………………………………………………………………………… 50

1-2-3- پیکربندی یا شکل مهندسی بازو……………………………………………………….. 51

2-2-3- درجات آزادی …………………………………………………………………………………….. 52

3-2-3- تکرارپذیری ……………………………………………………………………………………….. 52

4-2-3- بار مجاز(Pag load) ……………………………………………………………………….. 52

5-2-3- سرعت حرکت ……………………………………………………………………………………. 52

6-2-3- سیستم محرک …………………………………………………………………………………… 53

7-2-3- دقت در مکان­یابی نقاط …………………………………………………………………….. 53

8-2-3- موارد متفرقه ……………………………………………………………………………………. 54

3-3- سیستم کنترل ………………………………………………………………………………………. 54

1-3-3- سخت افزار ………………………………………………………………………………………….. 54

1-1-3-3- محورهای حرکتی …………………………………………………………………………. 54

2-1-3-3- اندازه حافظه و مدت زمان ممکنه نگهداری اطلاعات در حافظه……… 54

3-1-3-3- ذخیره سازی جانبی برنامه ها …………………………………………………… 55

4-1-3-3- مرتبط سازی بوسیله بردها………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3- نرم افزار …………………………………………………………………………………………… 55

1-2-3-3- روش های برنامه ریزی ربات…………………………… 56

2-2-3-3- روش برنامه ریزی راهنمایی………………… 56

3-2-3-3- روش برنامه ریزی (work through)………………………………………….. 57

4-2-3-3- روش برنامه­ریزی گاهی (walk – through) و زبان برنامه­نویسی بصورت همزمان …………………………………………………………………………………………………………………………… 58

5-2-3-3- عوامل عمومی مؤثر در برنامه­ریزی ربات………………………………… 58

4-3- ویژگی های سیستم جوشکاری……………………………………………………………… 59

1-4-3- توانایی چند عملیاتی بودن ……………………………………………………………… 59

2-4-3- کنترل خودکار ولتاژ …………………………………………………………………………. 59

3-4-3- تصحیح مسیر درز جوش ………………………………………………………………… 61

4-4-3- مشخص کردن برخورد ……………………………………………………………………… 61

5-3- پارامترهای ورودی و خروجی در فرآیند جوشکاری ……………………………. 61

6-3- استفاده از ربات برای کنترل پارامترهای ورودی جوشکاری ………………. 63

فصل چهارم: جوشکاری با کامپیوتر (CWS) و نمونه­ای از ربات جوشکار……….. 64

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4- آشنایی با CWS……………………………………………………………………………………. 64

3-4- CWSچگونه کار می­کند؟ ……………………………………………………………………… 65

4-4- دستگاه شبیه ساز جوشکاری Simulator …………………………………………. 66

1-4-4- دستگاه شبیه‌ساز مدل ETS-OIM ……………………………………………….. 66

2-4-4- امکانات دستگاه ETS-OIM …………………………………………………………… 67

3-4-4- ویژگی های فنی دستگاه …………………………………………………………………… 67

4-4-4- اجزای متعلقات شبیه ساز ………………………………………………………………… 68

5-4-4- روش کار و انتخاب حالت ………………………………………………………………… 69

6-4-4- نحوه محاسبه خطاها از طریق دستگاه OIM- ETS ……………………… 70

5-4- ساخت ربات جوشکار در داخل کشور …………………………………………………… 71

فصل پنجم : طراحی مکانیزم و اجزاء و سیستم های عمل کننده هیدرو لیکی ربات های صنعتی :79

1-5 طراحی مکانیزم : 79

1-1-5 : طراحی مکانیزم اصلی : 79

2-1-5 طراحی مکانیزم غلتش ( ROLL ) در مچ : 82

3-1-5 طراحی مکانیزم گریپ : 83

2- 5 * طراحی اجزاء اولیه * 85

1 – 2 – 5 – مشخصات کلی : 85

2-2-5 : طراحی اجزاء مکانیزم اصلی : 86

3-2-5 طراحی اجزاء مکانیزم مچ و گریپ 90

3-5- طراحی مدار سیستم‌های عمل‌كننده (هیدرولیك) 93

1-3-5 شرایط خاص و انتظارات از سیستم هیدرولیک 93

2-3-5 طراحی بخش تولید فشار، دبی و ایجاد فشارهای لازم 94

3-3-5 طراحی مدارهیدولیک بخش ویژه محورهای B,C 95

4-3-5 طراحی مدارهیدرولیک بخش ویژه محور A 96

5-3-5 طراحی مدار هیدرولیک بخش ویژه محور D ( هیدروموتور) 98

6-3-5 طراحی مدارهیدورلیک بخش ویژه گریپ 99

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 102

فصل اول : جایگاه وكاربرد ربات در صنعت

1-1 مقدمه

از اواخر دهه هفتاد، تقاضا برای استفاده از رباتها در صنایع شروع به پیشرفت فوق العاده ای نمود. دلیل اصلی رشد چشمگیر صنایع رباتیک، عمدتاً به خاطر ملاحظات اقتصادی است. جنبه دیگر استفاده از رباتها بالا رفتن سرعت تولید و دقت کار می باشد بطوریکه بعلت دقت کامپیوتری، رباتها نسبت به کارگر در این حالت ضایعات کمتر شده و مصرف مواد اولیه پایین می آید. به عنوان مثال، صرفه جویی در مصرف رنگ را در رباتهای رنگپاش حدود 10 تا 50 درصد است. همچنین در بکارگیری رباتها مخارجی چون لباس،دستکش، خوراک و وسایل نظافت کارگر را نیز کاهش می دهد که به جنبه اقتصادی بودن آن می افزاید. در بسیاری از بخشهای تولید که عملیات خطرناک بوده و یا محیط کار پر سروصدا وآلوده است، استفاده از رباتها می تواند کارگران را از خطرات ناشی از کار حفظ نماید. یك مثال چنین عملیاتی پرسکاری است که بطور مرتب موجب نقص عضو و صدمه به کارگران می گردد و یا رنگ پاشی که محیط آن بعلت استفاده از مواد شیمیایی برای سلامت کارگران مناسب نیست با جایگزین شدن رباتها در مراکز کارهای طاقت فرسا و حساس، کمک بسیار موثری به سلامت کارگران و دیگر پرسنل و رشد فکری آنها و رشد و بهبود تولید خواهد شد.

اینها دلایلی هستند که تا کنون باعث رشد روز افزون کاربرد رباتهای صنعتی در صنایع مختلف شده است.

2-1 تاریخچه:

با اختراع کامپیوتر و پیوند آن با ماشین های مکانیکی کم کم رباتهای صنعتی بوجود آمدند که می توان از یک دست مکانیکی که در سال 1947 در آزمایشگاه ملی آرگون ساخته شدند به عنوان اولین ربات نام برد .توضیح مختصری که در مورد کلمه ربات لازم به نظر می رسد این است که این کلمه از واژه (Robota) در نمایشنامه رباتهای همه کاره در سال 1921 بکار برده شده.

سیر تکامل رباتهای صنعتی شاهد سه نسل بوده است. این تقسیم بندیها در حقیقت متکی به اصول طراحی سیستم های کنترل آنها است و به این صورت نامگذاری شده اند.

نسل اول: رباتهای قابل برنامه ریزی (prigigramable)، این ربات ها به طور پیوسته و یکنواخت حرکات برنامه ریزی شده را انجام می دهند ولی قابلیت نشان دادن عکس العمل در برابر حوادث پیش بینی نشده را ندارند.

نسل دوم: رباتها مجهز به حساسه هایی هستند که قادر به ادراکاتی از قبیل بینایی، احساس گرما و موقعیت و همچنین انجام واکنش در برابر نیرو می باشند. آنها قادرند با توجه به اطلاعات دریافتی عملیاتی را کنترل کنند.

نسل سوم: رباتها دارای هوش مصنوعی (Artifcias In telligevcp Robots) دارای ادراکاتی بیشتر از نسل دوم مانند قدرت تصمیم گیری و تشخیص طرح و ابعاد قطعه و همچنین تکمیل و تصحیح حرکات در عملیات مختلف هستند. قدرت بینایی، مشابه سازی از تأثیرات محیطی به صورت دیجیتال و استفاده از حس کننده ها از ویژگی های این نسل از رباتهاست.

لازم به توضیح است که پیدایش یک نسل جدید از رباتها به معنی زوال نسل قبلی نیست بلکه نسلهای قبلی ضمن حیات خود، کاربرد گسترده تر و روزافزونی نیزپیدا می کند و هریک قادر به انجام کارهای به خصوصی در صنعت هستند.

تعریف ربات:

با وجود پیشرفتهای زیاد در ساختن و بکارگیری رباتها هنوز دانشمندان در مورد تعریف ربات با هم به توافق نرسیده اند.

انجمن رباتهای صنعتی ژاپن رباتها را شش گروه زیر تقسیم می کند.

1- یک دست مکانیکی که توسط اپراتور کار می کند (Mechanical Monipulator)

2-، یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را قدمهای متوالی تعریف شده انجام می دهد و به سادگی ترتیب کارها قابل تغییرنیست. (fixed sequence)

3- ربات با ترتیبات متغیر (variable sequence) ،یک دست مکانیکی که کارهای تکراری را قدمهای متوالی با ترتیب تعریف شده است انجام می دهد و این ترتیب به سادگی قابل تغییر است.

4- ربات قابل آموزش (plag. Back) که عبارت است از دست مکانیکی که توسط حافظه خود می تواند عملیاتی را که قبلاً انجام شده است تکرار نماید.

5-ربات با کنترل عددی (Numericol control) عبارت است از رباتی که با برنامه کامپیوتری کار می کند.

6-ربات با هوش (intelle gont) توانایی درک از محیط و استعداد انجام کار با توجه به تغییر در شرایط محدوده عمل کار را دارد.

شكل (1- 1 ) نمونه ای از ربات جوشكار

1-3 کارگاه Work life 2000

با ورود سیستمهای اتوماتیك و روباتیك‌، طبیعی است كه ویژگیهای كاری كلیه پرسنل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این طــور به نظر می رسد كه در اثر به كارگیـری استـــراتژی جدید صنعتی ( ماشینی شدن )‌، استفاده از نیرو و كارهای یدی به مـــــرور زمان به فراموشی سپرده می شود. با این وجود گروهی معتقدند كه منابع انسانی همچنان اهمیت خود را حفظ كرده و حتی به آن بهای بیشتری نیز داده خواهد شد.

جهت شفاف ساختن مطالب مورد بحث‌، كارگاهی تحت عنوان work life 2000 برگزار گردید. در این كارگاه‌، جوشكاری به عنوان یكی از زیر شاخه های تولید كه تغییرات تكنولوژیكی در آن به وضوح آشكار بوده و خصوصا صنایع كشورهای اروپایی به دلیل رو به نقصان گذاشتن جوشكاران ماهر توجه خاصی نسبت به آن دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در دنیا پیشرفت تكنولوژیكی تدریجی در صنایع جوش قابل مشاهده است. روش ها و مواد جدید مرتبا معرفــی می گردند. به موازات پیشرفت های ذكر شده‌، واضح و مبرهن است كه منابع انسانی نیز ركن مهمی را تشكیل میدهند كه نباید به فراموشی سپرده شوند. در بسیاری از كشورها‌، صنعت جوشكاری با معضل بزرگی مواجه شده و آن عبارت از حفظ نیروی جوشكار ماهر و عدم استقبال جوانان از این فن می باشد. از آنجایی كه جهت احراز صلاحیت لازم برای عنوان جوشكار ماهر‌، سالها آموزش و تمرین لازم بوده و از سوی دیگر محیط كار جوشكاری پر خطر بوده و تمیز نمی باشد‌، لذا خصوصا جوانان چندان تمایلی جهت پذیرش جوشكاری به عنوان شغل آینده خود ندارند. این امر به خصوص در كشورهایی كه آمار بیكاری بالایی دارند بسیار نمایان می باشد. واضح است كه صنعت جوشكاری می بایستی به فكر چاره بوده و راه حلی جهت این معضل بیندیشد.

در كارگاه مربوطه مطالب ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

– تاثیر اتوماسیون و روبات بر صنعت جوش

– انواع عاملی كه در محیط كار بر سلامتی جوشكار تاثیر می گذارند.

– مهارتهایی كه پرسنل می بایستی در كارگاههای جوشكاری سال 2000 كسب نمایند.

– موقعیت فعلی و آتی جوشكاری با توجه به اینكه جوانان رغبت چندانی به پذیرفتن این فن به عنوان شغل آتی ندارند.

– چگونه جوشكاران می توانند به عنوان عضوی فعال و مولد تا سن بازنشستگی در این حرفه به خدمت ادامه دهند.

– با توجه به عدم تمایل افراد به كار در صنایع تولیدی‌، وضعیت احتمالی آینده چگونه خواهد بود.

-با توجه به روابط بازار كار‌، آیا نیاز به ساختار جدیدی می باشد.

بطور كلی بحث بر روی تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر شخصیت كاری و مهارتهای مـورد نیاز‌، موارد بهداشتی و مدیریت منابع انسانی متمركز شده بود.

تاثیر تغییرات تكنولوژیكی بر رفتار اپراتورها

تجزیه و تحلیل در زمینه معرفی تكنولوژی های جدید‌، بر پایه كارهای تحقیقاتی چندین موسسه جوشكاری در نقاط مختلف دنیا انجام پذیرفت. این پروژه توسط آقای Boekholt‌، مشاور ارشد یك شركت بین المللی جوشكاری انجام گرفت.

تغییرات تكنولوژیكی ذكر شــده شامل مكانیزه شــدن و استفاده از روبات در صنایع جوشكاری می گردد.

در زمینه مكانیزه نمودن جوشكاری‌، به اهداف مهمی در جهت استفاده از سیستمهای مكانیكی با هزینه كم یعنی استفاده از ماشین های كوچك و یا كله گی هایی كه تــرچ جوشكاری بر روی آنها نصب بوده نایل گردیدند.

مزایای این سیستم ساده به قرار زیر است :

-حداقل هزینه سرمایه گذاری

-بالا بردن بازدهی جوشكاری

-تجهیزات قابل حمل بوده و انعطاف بالایی دارند

-كیفیت یكنواخت و خوب جوشكاری

روباتها می توانند توسط افرادی كه جهت كار با آنها آموزش دیده اند به كار گرفته شوند. احتیاجی نیست كه این اشخاص در رابطه با روشهای جوشكاری و یا رفع عیب اطلاعاتی داشته باشند و بطور كلی از سازماندهی تولید جدا می باشند. بنظر می رسد كه این سیستم بسیار نسبت به اختلالات حساس باشــد . روش دیگر‌، استفاده از سیستم روبات به عنوان بخشی از پروسـه می باشد. گروهی از جوشكاران ماهر نه تنها دانش كار را می آموزند بلكه برنامه ریزی و سرویس روبات را نیز فرا خواهند گرفت.

این سیستم احتیاج به سرمایه گذاری اولیه بیشتری دارد ولی در مقابل قابلیت بالایی برای مشكلات عملی و همچنین انطباق با تغییرات خصوصا” تولیدات جدید دارد.

مطالب فوق الذكر حاكی از آن است كه در آینده احتیاج به اپراتورهای صلاحیت دار جهت كار با روباتها افزونی خواهد یافت و این اپراتورها می بایستی دانش كافی در زمینه روشهای جوشكاری داشته باشند. بنابر این استخدام های آتی بر پایه به كارگیری جوشكاران دستی ماهر می باشد.

این نكته را نبایستی فراموش نمود كه درصد بالای از تولیدات جوشكاری به صورت دستی و با روشهای نیمه اتوماتیك Tig , Mag / Mig و جوشكاری قوســی با الكترود روکش دار انجام می پذیرد . همچنین روشهای دیگری نیز برای مقاصد خاصی به كار می روند . در واقـع اكثر پروژه های جوشكاری توسط جوشكاران ماهری كه از روش های دستی چون Mag / Mig برای جوشكاری لوله استفاده می كنند‌، انجام می پذیرد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری

مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها

مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها

… دانلود …

مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس جامع و بين المللي اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

محیط زیست یکی از مولفه های توسعه پایدار است و برای حفاظت از آن، نیاز به مشارکت همه جانبه است. مشارکت نوجوانان و جوانان به عنوان نسل آینده ساز نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد. اکوتوریسم بستر مناسبی برای دوستی جوانان با محیط زیست، ارتقاء سواد محیط زیستی و همچنین تعاملات آنها فراهم می کند. با توجه به اینکه اکوتوریسم حلقه پیوند اقتصاد و محیط زیست می باشد، گسترش آن، می تواند منجر به توسعه صنایع و مشاغل محلی و پیشگیری از تخریب محیط زیست و چشم اندازهای زیبای طبیعت شود. این مقاله از نوع تحقیق کاربردی است و در آن از روش تحقیق کیفی، با رویکرد مطالعه اسن ادی و همچنین استفاده از تکنیک مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. داده های حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه ها توصیف و با روش تحلیل موضوعی بررسی شده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، بیانگر نقش مهم آموزش دانش آموزان در آشنایی آنان با اکوتوریسم و همچنین حفظ محیط زیست و توسعه پایدار میباشد. یافته ها در 3 موضوع یا تم ارایه شده اند. تم اول مربوط به فرصت های آموزشی برای دانش آموزان و افراد منطقه میزبان است. تم دوم، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر دو گروه را مورد بررسی قرار می دهد و تم سوم نشان دهنده اثرات مثبت و منفی اکوتوریسم بر محیط زیست و منطقه میزبان است.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها وارد صفحه فروش فایل دانلودی مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مدارس جامع محیطزیستی و اکوتوریسم: ضرورت ها و راهبردها

طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی

طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی

… دانلود …

طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي ايده هاي نوين در معماري شهرسازي جغرافيا و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش درباره طراحی آسایشگاه سالمندان، با هدف مشارکت دادن به آنها در فعالیت های اجتماعی و خروج سالمنداناز انزوا می باشد. در این پروژه برخلاف سایر مراکز موجود که بیشتر حالت بیمارستانی دارند و شرایط نگهداری از سالمندان مشابهبیمارستان هاست، سعی شده که سالمندی به عنوان بخشی از زندگی پیوسته فرد سالمند دیده شود و سالمندان امکان شرکت درفعالیت های اجتماعی را متناسب با شرایط فیزیکی و روحی خود داشته باشند. در راستای بهبود شرایط روان شناختی نیز بهبررسی شاخص های ناامیدی و پیشگیری از آن، کمک به بهبود وضعیت روحی، ایجاد محیطی مورد علاقه آنان،تداعی خاطراتگذشته و پیشگیری از هر نوع تغییراتی در زندگی که موجب القای حس ناتوانی در آنان می شود، پرداخته شد. ایجاد محیط هایگروهی، بازی ها و فعالیت های شادی آور، کار درمانی، اشتغال زایی درون محیطی و ایجاد حس مهم ومفید بودن، از جملهمهمترین شاخص های ملاحظات جامعه شناختی است. این تحقیق یک طرح پژوهشی کاربردی بوده و ترکیبی از روش ها در آن بهکار برده شد. برای تهیه چارچوب نظری و مدل تحقیق از روش توصیفی و برای شناسایی نیازهای اجتماعی و روانی سالمندان ازروش زمینه سنجی و بررسی زندگی شخصی از دید خود سالمند استفاده شد. همچنین برای دستیابی به راهکارهایی برای شناختعوامل تاثیرگذار در روحیات سالمندان از مطالعه میدانی بهره گرفته شد. مکان درنظر گرفته شده برای این موضوع، در مسیرخروجی رشت به سمت روستای لاکان، در داخل فضایی سرسبز به مساحت تقریبی 35 هزار متر با کاربری درمانی در حاشیهجنوب شرقی و داخل محدوده شهری شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

طراحی خانه سالمندان در شهر رشت با رویکرد فرحبخشی و افزایش امید به زندگی

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان

… دانلود …

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مدیران شرکتها ، بازاریابها و فروشندگان جهت بررسی کیفیت، قیمت و فعالیتهایشان پیرامون محصولات وخدمات خودعلاقمند به آگاهی از قصد خرید مشتریان می باشند.به همین دلیل اطلاعات مربوط به قصد خرید می تواند در تصمیم گیری هایی که با تقاضای یک محصول )محصولات کنونی و جدید(، تقسیم بازار و استراتژی های مناسب مرتبط می باشد به آنهاکمک نماید.هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است.همچنین میتوان تحقیق حاضر را از نظر ماهیت در دسته تحقیقاتعلی قرار داد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، مشتریان فروشگاه های تعاونی دولتی شهرستان بهبهان می باشد. حجم جامعه نا محدود میباشد. حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است برایتجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و pls استفاده شد . . برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 5 سوالی قصد خرید لیایو 2012، پرسشنامه استاندارد 4سوالی تجربهحسی و پرسشنامه استاندارد 3 سوالی تجربه عاطفی و پرسشنامه استاندارد 4 سوالی تجربه اجتماعی از اشمیت1999 استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین تجربه حسی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.. بین تجربه عاطفی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ودر نهایت رایطه بین تجربه حسی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه اجتماعی مورد تایید نمی باشد.

با سلام،محصول دانلودی بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان هدایت میشوید
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان

مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

… دانلود …

مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) :

سال انتشار : 1387

تعداد صفحات : 8

این تحقیق از تاریخ 16/4/84 تا 4/5/84 در خزر شمالی (آبهای روسیه) با استفاده از تور ترال و دام گوشگیر انجام گرفت. ترال کشی در 36 ایستگاه در اعماق 4 الی20 متری با استفاده از ترال کف با طول طناب فوقانی 9 متری(Bottom trawl) با اندازه چشمه در قسمت دهانه و جلو 35 میلیمتر و ساک 25 میلیمتری بوسیله شناور تحقیقاتی Gidrobiolog با قدرت 225 قوه اسب در طول روز انجام شد. در 5 ایستگاه از ساعت 18غروب لغایت 6 صبح روز بعد اقدام به دامگذاری شد در هر ایستگاه تعداد 4 رشته دام با اندازه چشمه 60،110،250 و290 میلیمتر مستقر گردید. . ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان خاویاری در صید ترال و دام گوشگیر تعیین شد. سپس میانگین طول، وزن ماهی و انحراف معیار (X±SE) محاسبه گردید. فراوانی نسبی یا صید در واحد تلاش (CPUE) محاسبه شد. واحد تلاش عبارت از تلاش یکسری دام 4تایی در 12 ساعت استقرار در دریا و هر ترال کشی است و صید در واحد تلاش عبارت است از تعداد ماهیان خاویاری صید شده در هر واحد تلاش محاسبه شد. میزان صید در واحد تلاش برای ترال 9 متری 36/0 عدد ماهی در هر ترال بود و این میزان برای گونه تاسماهی روسی 27/0، تاسماهی ایرانی 06/0 و ازون برون 03/0 عدد ماهی خاویاری در هر ترال بود. میزان صید در واحد تلاش برای دام گوشگیر 2/18 عدد ماهی در هر تلاش صید بود و این میزان برای گونه تاسماهی وسی 8/6، تاسماهی ایرانی 6/10 و فیلماهی 8/0 عدد ماهی در هر تلاش صید بود. نتایج حاصل از بررسی فراوانی طول کل ماهی تاسماهی روسی صید شده بوسیله دام گوشگیر نشان می دهد که بیشترین فراوانی تاسماهی روسی صید شده در گروه طولی 75-71 سانتیمتر به میزان 6/20 درصد صید شده بوده است (نمودار 5).میزان ماهیان تاسماهی ایرانی صید شده بوسیله دام در گروههای طولی 90-66 سانتیمتر، 8/69 درصد بود و بیشترین آنان در گروههای طولی 70-66، 75- 71 و 80-76 سانتیمتر بودند که هر کدام 1/15 درصد ماهیان صید می باشند.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله فراوانی و ترکیب گونه ای ماهیان خاویاری در آبهای خزر شمالی (سال 1384)

مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک

 مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک

… دانلود …

مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
زینت شهسوار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، واح
زهره موسوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان

چکیده:
دریاچه بختگان در 160 کیلومتری شیراز و 70 کیلومتری غرب شهرستان نیریز در منطقه ای نیمه خشک واقع شده است. این دریاچه که دومین دریاچه بزرگ و چهارمین تالاب ایران به شمار می آید زیستگاه زمستانه گونه های مختلف پرندگان مهاجر است که همگی در حفظ بومسامانه و محیط زیست نقش بسیار ارزندهای دارند. وجود این دریاچه با افزایش رطوبت جوی موجب ثمردهی درختان انجیر، بادام و زیتون در کوهها شده که میتوان به نوعی آن را آبیاری مصنوعی نامید. این دریاچه که در سال 54 به عنوان پناهگاه حیات وحش نامیده شد علاوه بر این که پناهگاه 46 گونه از پستانداران، 218 گونه از پرندگان، 26 گونه از خزندگان، سه گونه از دوزیستان و 23 گونه از ماهیان است، رویشگاه گونه های نادر و آسیب پذیر گیاهی و گونه های با ارزش دارویی بوده و جزایر آن محل تولید مثل پرندگان است. این دریاچه از جمله جاذبه های گردشگری استان نیز محسوب می شود. طی سال های اخیر به دلایل متعدد از جمله کاهش بارندگی به دلیل قرار گیری در منطقه خشک و نیمه خشک، مصرف بی رویه آب، عدم مدیریت صحیح منابع آبی و احداث سدها، دریاچه مزبور در معرض خشکی کامل و نابودی قرار گرفته است. از جمله تبعات زیست محیطی این رویداد میتوان به تخریب زمین های زراعی، تبدیل شدن دریاچه به شوره زار و ایجاد توفان های نمک و شن، شیوع بیماریهای پوستی چون سالک و نیز بیماریهای قلبی- ریوی در منطقه، مرگ و میر صدها پرنده و نابودی گونه های نادر جانداران این پناهگاه و کاهش جاذبه گردشگری آن اشاره نمود. همه این موارد لزوم توجه و کوشش جدی مردم و مسئولان کشوری در احیاء دوباره یکی از با ارزش ترین منابع طبیعی استان و کشور را روشن می سازد

عنوان محصول دانلودی: مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک را در ادامه مطلب ببینید
مقاله دریاچه خشک شده بختگان فارسو تبعات زیست محیطی آن، شاخصی از نقشمنابع طبیعی در توسعه پایدار مناطق خشک و نیمه خشک

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان

… دانلود …

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي معماري و انرژي با رويکرد حفاظت محيط زيست و بهره گيري از انرژي هاي طبيعي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقادیر بسیار زیادی از سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر که امروزه برای تولید انرژی مصرف می شوند، سوخت هایی هستند که در دسترس نسل های آینده نخواهند بود. فرآیندهایی که در تبدیل سوخت به انرژی نقش دارند، به دلیل پخش و گسترش آنها در درازمدت اثرات منفی بر محیط خواهند داشت. این شرایط مستلزم یک بازنگری اساسی و سریع در تفکر بشرخواهد بود. شکل و نوع فضای ساختمانی ایجاد شده برای آینده باید بر اساس یک رویکرد پاسخ گویانه و مسیولانه به طبیعت و استفاده از پتانسیل انرژی های پایان ناپذیر به خصوص خورشید باشد، چرا که خورشید یکی از منابع مهم انرژی است که به فناوری های پیشرفته و پر هزینه نیاز ندارد به عنوان یک منبع مفید و تامین کننده ی انرژی در بیش تر نقاط جهان به کار گرفته شود. استفاده از این انرژی پاک برای تمامی کشورها، به ویژه آن هایی که فاقد منابع انرژی زیرزمینی اند، مناسب ترین راه برای دستیابی به نیروی لازم برای رشد و توسعه اقتصادیاست. نقش معماری و شهرسازی در این جا به عنوان یک حرفه مسیولیت پذیر است که به طور وسیع این جنبه ی مهم را پشتیبانی می کند. بنابراین، هدف از کار معماران و شهرسازان در آینده باید طراحی ساختمان ها و فضاهای شهری به گونه ای باشد که منابع طبیعی محفوظ بمانند و بهره برداری از انواع قابل تجدید انرژی، به ویژه انرژی خورشیدی، تا حد امکان به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان و بررسی کامل هدایت میشوید

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان

بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378

بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378

… دانلود …

بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378 :

سال انتشار : 1379

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات : 5

سابقه و هدف: شیوع تومورهای CNS در حدود 17-10 در هر 100000 نفر برای تومورهای اینتراكرانیال و 1 تا 2 در 100000 نفر برای تومورهای اینترااسپاینال می باشد. مطالعات پیشین برخی ریسك فاكتورها را در بروز تومورهای CNS دخیل می دانند. در این مطالعه ما برخی از ریسك فاكتورهای مرتبط مثل سن، جنس، سابقه رادیشن به سر، سابقه خانوادگی و سیگار را بررسی كردیم.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مجموع موارد (case-series) بر روی 40 بیمار بستری شده در بیمارستان بعثت نهاجا با تشخیص تومور مغزی در طی سال های 1378-1382 انجام شد. تشخیص این بیماران توسط آسیب شناسی تایید شده بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از یك چك لیست شامل 7 متغیر شامل نوع تومور، سن و جنس بیمار، سابقه انتشار به سر، سابقه خانوادگی و سیگار طی بررسی پرونده بیماران مورد مطالعه صورت گرفت. اطلاعات حاصل وارد نرم افزار SPSS نسخه 11.5 شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از میان 40 بیمار مورد مطالعه (62.5%) مورد مرد و (37.5%) 15 مورد زن بودند. بیشترین فراوانی تومورها در بالغین به ویژه در دهه 4 و 5 زندگی بود. در بین تومورها گلیوم ها با 45% شایعترین تومور و پس از آن منژیوما با 22.5% بیشترین فراوانی را دارا بودند. فراوانی تمام تومورها بجز مننژیوما در جنس مذكر بالاتر بود. 10% از بیماران سیگاری بودند.نتیجه گیری: جنس و سن در بروز تومورها نقش مهمی را دارا می باشند. نئوپلاسم های اولیه اینتراكرانیال با افزایش سن، افزایش می یابد. درگیری در جنس مذكر بیشتر است اما فراوانی برخی تومورها مثل مننژیوما در جنس مونث بالاتر است. برخی ریسك فاكتورهای محیطی را در بروز تومورهای مغز موثر می دانند كه با شناسایی و حذف آنها می توانیم ریسك ابتلا را كاهش داد.

كلید واژه: اپیدمیولوژیك، تومورهای مغز، گلیوما، مننژیوما، متاستاز

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378 آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378 و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسی اپیدمیولوژیک تومورهای مغز در بیماران جراحی شده در بیمارستان بعثت نهاجا در سال های 1382- 1378