مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز

مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز

… دانلود …

مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز :

تعداد صفحات : 10

زمینه مطالعه: دیروفیلاریا ایمیتیس‌ ‌نماتودی شایع در سگ‌ها می‌باشد و می‌تواند آلودگی انگلی، تحت عنوان دیروفیلاریوز را بوجود آورد. بیماری قابل انتقال به انسان بوده و از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت است. هدف:‌ ‌هدف از انجام تحقیق حاضر، تشخیص آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس در جمعیت سگ‌های شهری و روستایی اهواز، به روش کانترایمونوالکتروفورز ومقایسه آن با روش نات بود. روش کار:‌ ‌در مطالعه حاضر، سرم 200 قلاده سگ (80 قلاده سگ شهری و 120 قلاده روستایی) جهت تشخیص دیروفیلاریوز به روش نات اصلاح شده و کانترایمونوالکتروفورز، در جنوب غرب ایران، اهواز، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌با روش کانترایمونوالکتروفورز میزان آلودگی 5/9( %19 مورد) و در روش نات اصلاح شده موارد مثبت 8( %16 مورد) تعیین گردید. که احتمالاً مربوط به آلودگی مخفی بوده‌اند، البته تفاوت بین 2 روش آزمایشات مزبور معنی‌دار نبود (05/0>‌p‌.) بر اساس نتایج آزمایش کانترایمونوالکتروفورز، در جمعیت سگ‌های شهری، 25/6% از سگ‌های نر و صفر درصد از ماده‌ها و در سگ‌های روستایی، 13% از سگ‌های نر و 6/7% از ماده‌ها به ترتیب آلوده بودند. همچنین در در گروه سنی بالای 6 سال، جمعیت سگ‌های شهری و روستایی، بیشترین میزان آلودگی به ترتیب 3/23% و 29/14% تعیین گردید. بررسی آماری، ارتباط معنی‌داری را بین میزان آلودگی و فاکتورهایی نظیر سن و جنس سگ‌های مورد مطالعه نشان نداد (05/0>‌p‌.) نتیجه‌گیری نهایی: ‌پیشنهاد می‌گردد جهت تأیید تشخیص دیروفیلاریوز در کنار روش نات اصلاح شده، از روش کانترایمونوالکتروفورز به شکل همزمان استفاده شود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله تشخیص آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ‌های شهری و روستایی اهواز با روش کانترایمونوالکتروفورز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.