ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک

ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک

… دانلود …

ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)

تعداد صفحات : 14

در اغلب مناطق با آب وهوای مدیترانه ای مانند ایران، زراعت گندم در دوره پر شدن دانه با تنش خشکی و گرما روبه رو شده و این تنش ها سبب کاهش شدید عملکرد دانه می شود. برای بررسی اثر تنش گرما بر عملکرد رقم های گندم در منطقه جراحی ماهشهر، تحقیقی در سال زراعی 94-1393 بر پایه آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تاریخ کاشت (15/8/93، 15/9/93 و 15/10/93) به عنوان عامل اصلی و سه رقم (چمران، فلات و ویریناک) به عنوان عامل فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد عامل های تاریخ کاشت و رقم بر ویژگی های عملکرد دانه و اجزای آن، ارتفاع بوته، عملکرد زیست توده (بیوماس)، شاخص برداشت، میزان، سهم و کارایی توزیع دوباره، میزان و کارایی نورساخت (فتوسنتز) جاری و طول سنبله تاثیر معنی داری داشت. برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و اجزای آن، میزان، کارایی و سهم نورساخت جاری، عملکرد زیستی، شاخص برداشت، طول سنبله، سهم توزیع دوباره و کارایی نورساخت جاری تاثیر معنی داری نشان داد. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 5548 کیلوگرم در هکتار به رقم چمران در تاریخ کاشت اول (15/8/93) و کمترین آن با میانگین 2100 کیلوگرم در هکتار متعلق به رقم فلات در تاریخ کاشت سوم (15/10/93) بود.

كلید واژه: توزیع دوباره، کارایی نورساخت، عملکرد

با سلام،محصول دانلودی ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک و بررسی کامل هدایت میشوید
ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مولفه های تولیدی رقم های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک