بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی

… دانلود …

بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين اولين کنگره سراسري تحول و نوآوري در علوم انساني

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

گرایش دولت ها به سمت بودجه ریزی عملیاتی در جهان روز به روز در حال فزونی است، در این میان کشور ایران نیز برای افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان ها، تغییر نحوه بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی را از اولویتهای خود قرار داده است این مطلب را می توان به وضوح در قوانین موجود مشاهدهنمود، به طوری که بند 32 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی) به صراحت، اشاره به این موضوع دارد. دستیابی به این هدف، مستلزم شناسایی الزامات مربوط به این نوع بودجه ریزی است. در پژوهش حاضر هدف محقق بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. برای بررسی عملی و تجربی مدل پژوهش ابتدا متغیرهای هر یک از فرضیه های پژوهش تعریف مفهومی و عملیاتی شد، سپس پرسشنامه ای حاوی 13 سیوال برای سنجش متغیرهای پژوهشتهیه شد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و معاونان و متخصصان ارشد وزارت اقتصاد و دارایی بودند. بنابراین نمونه آماری مورد نیاز بر اساس فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران تخمین زده شد و 150 پرسشنامه به آنها ارایه شد. پژوهش حاضر از تحقیقات کاربردی است، که از نظر هدف توصیفی، از نظر روش و اجرا پیمایشی و از نظر روش تحلیل آزمون t تک نمونه ای بود. لذا از نظر پاسخگویان عوامل فنی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت مناسبی برخوردار نبود. نتایج نشان داد که از نظرپاسخگویان عوامل محیطی و عوامل انسانی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت مناسبی برخوردار است.

اینک شما با جستجوی عبارت بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسی میزان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی