بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان

… دانلود …

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مدیران شرکتها ، بازاریابها و فروشندگان جهت بررسی کیفیت، قیمت و فعالیتهایشان پیرامون محصولات وخدمات خودعلاقمند به آگاهی از قصد خرید مشتریان می باشند.به همین دلیل اطلاعات مربوط به قصد خرید می تواند در تصمیم گیری هایی که با تقاضای یک محصول )محصولات کنونی و جدید(، تقسیم بازار و استراتژی های مناسب مرتبط می باشد به آنهاکمک نماید.هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است.همچنین میتوان تحقیق حاضر را از نظر ماهیت در دسته تحقیقاتعلی قرار داد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، مشتریان فروشگاه های تعاونی دولتی شهرستان بهبهان می باشد. حجم جامعه نا محدود میباشد. حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است برایتجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و pls استفاده شد . . برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 5 سوالی قصد خرید لیایو 2012، پرسشنامه استاندارد 4سوالی تجربهحسی و پرسشنامه استاندارد 3 سوالی تجربه عاطفی و پرسشنامه استاندارد 4 سوالی تجربه اجتماعی از اشمیت1999 استفاده شده است.نتایج نشان داد که بین تجربه حسی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.. بین تجربه عاطفی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ودر نهایت رایطه بین تجربه حسی و قصد خرید بواسطه متغیر میانجی تجربه اجتماعی مورد تایید نمی باشد.

با سلام،محصول دانلودی بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان هدایت میشوید
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان در فروشگاههای تعاونی دولتی شهرستان بهبهان