بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت

بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت

… دانلود …

بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه برند فردی و برند سازمانی در شعبات بانک ملت انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران و کارکنان شاغل در بانک ملت شهر تهران تشکیل میدهد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 502 نفر تعیین شد. و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش پرسشنامه ها از مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی برند شخصی 0/805وبرند0/870تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ابعاد برند شخصی)دانش برند، نگرش به برند و مهارتهای فردی( با برند سازمانی رابطه معناداری دارد. این در حالی است که رابطه نگرش به برند با برند سازمانی نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.

با سلام،محصول دانلودی بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت هدایت میشوید
بررسی تاثیر برند فردی بر توسعه برند سازمانی مطالعه موردی : شعبات مرکزی بانک ملت