بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر

بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر

… دانلود …

بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه جزیی از زون زاگرس چین خورده محسوب می شود و در موقعیت جغرافیایی شهرستان بهبهانقرار دارد. بررسی خصوصیات رخنمون های قیر طبیعی نشان می دهد که تحت تاثیر عوامل زمینساختی و چین های،مواد نفتی از طریق درز و شکاف ها از تشکیلات زیرین به بالا راه پیداه کرده و قیر طبیعی تشکیل داده اند. کانسارهایقیر طبیعی در منطقه مورد مطالعه از فرار مواد نفتی و در اثر جاگیری مواد نیمه جامد و خمیری نفتی در فضاهایخالی و درز و شکاف های موجود در توده های ژیپس و مارن سازند گچساران تشکیل شده اند. بررسی ژیوشیمیایی وتجزیه عنصری و پارامترهای فیزیکی بر روی نمونه های قیر طبیعی منطقه مورد مطالعه در تافدیس خاییز درشهرستان بهبهان نشان میدهد که میزان اکسیژن، نیتروژن، کربن و خاکستر نمونه های مورد مطالعه به ترتیب کمتر از 4، کمتر از 2، 60 درصد و 33 است. همچنین رطوبت نمونه های مورد بررسی پایین بوده و مواد فرار نمونه های آنالیز شده از 18/83 تا 36/16 درصد متغییر بوده است که این پارامترها نشان از کیفیت مطلوب غیر طبیعی منطقه دارد. نتایج حاصل از مطالعات XRF نشان می دهد که میزان SiO2 و CaO برخی از نمونه ها بالاست. بالا بودن CaO قیرهای طبیعی مورد مطالعه، به علت تشکیل این ماده در سازند گچساران است که در مورد حذف آن باید راه حلی اندیشید.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی خصوصیات ژیوشیمیایی چشمه های قیر طبیعی در جنوب تاقدیس خاییز( شمال غرب بهبهان )به منظور تعیین منابع تامیین کننده قیر دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.