بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

… دانلود …

بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: در هر سال تعداد زیادی نوزاد نارس و بیمار در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری می شوند که برای والدین و به ویژه برای مادر، واقعه ای پرتنش تلقی می شود. اطلاعات کمی در مورد عوامل تاثیرگذار بر استرس مادر در NICU وجود دارد. از آنجا که معنویت یکی از منابع انرژی و قدرت در دستیابی به ثبات در شرایط تنش زا می باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی سلامت معنوی با تنش مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل 180 نفر از مادران نوزادان بستری در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. نمونه گیری با روش مبتنی بر هدف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل «پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی مادر و نوزاد»، «مقیاس تنش زاهای والدین: بخش مراقبت ویژه نوزادان» (PSS:NICU) و «مقیاس سلامت معنوی» (SWBS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از روش های آماری شامل آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: بیش از نیمی از مادران (56.7 درصد)، تنش متوسط و 25 درصد از آن ها تنش شدیدی را تجربه کرده بودند. بیشتر مادران شرکت کننده در این مطالعه (1/51درصد)، سلامت معنوی بسیار بالایی داشتند. بین سلامت معنوی مادران و تنش آن ها، همبستگی معنی داری وجود داشت (-0.48= r و 0.001> p).نتیجه گیری کلی: با توجه به همبستگی معکوس بین سلامت معنوی و تنش در مادرانی که نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه دارند، توصیه می شود پرستاران و سایر گروه های مراقبت ویژه، مادران در معرض تنش را شناسایی کرده و حمایت های معنوی لازم از آنها را فراهم آورند.

كلید واژه: مادران، سلامت معنوی، تنش، بخش مراقبت ویژه نوزادان

اینک شما با جستجوی عبارت بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسی ارتباط سلامت معنوی با تنش در مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان