نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)

نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)

… دانلود …

نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات : 10

مقدمه: انتقال مادری- کودکی ایدز یکی از مهم ترین راه های انتقال این بیماری است و آگاهی کافی و عملکرد مناسب ماماها می تواند نقش مهمی در کاهش آن داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز انجام شد.روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 133 نفر از ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد سه پرسشنامه متغیرهای فردی، پرسشنامه نیازهای درک شده و پرسشنامه نیازهای واقعی در مورد انتقال مادری- کودکی ایدز را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های مک نیمار، کای اسکوئر و مدل خطی عمومی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: نیازهای آموزشی درک شده (63.9% ماماها) و نیازهای آموزشی واقعی اکثر مشارکت کنندگان (87.2% ماماها) در سطح زیاد بود و تفاوت معنی داری بین آن ها مشاهده شد (p<0.0001). بیش ترین نیاز آموزشی درک شده در دو حیطه تشخیص و درمان ایدز و کمترین آن در حیطه فیزیوپاتولوژی بیماری بود (p<0.001). بیش ترین نیاز آموزشی واقعی در حیطه راه های انتقال و کمترین نیاز در حیطه درمان و پیگیری بود (p<0.001).نتیجه گیری: نیازهای آموزشی درک شده و واقعی در مورد پیشگیری از انتقال مادر- کودکی ایدز در اکثر ماماها زیاد است. پیشنهاد می شود که این موضوع مهم در برنامه های آموزش مدون ماماها مورد توجه قرار گیرد.

كلید واژه: ایدز، پیشگیری از انتقال مادر- کودکی ایدز، نیاز آموزشی درک شده، نیاز آموزشی واقعی

اینک شما با جستجوی عبارت نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)