بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391

بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391

… دانلود …

بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب كار

تعداد صفحات : 10

مقدمه :در حال حاضر حوادث ناشی از كار به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان، دومین عامل مرگ و میر در ایران و یكی از مهمترین ریسك فاكتورهای مهم بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و در حال توسعه می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی حوادث ناشی از كار با استفاده از شاخص های OSHA در صنعت چوب و كاغذ مازندران بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع طولی بود. برای بررسی حوادث ناشی از كار، فرم های ثبت حادثه پرسنلی سالهای 86-91استفاده شد. جهت بررسی حوادث ثبت شده، از شاخص های OSHAمانند (F.R)، (S.R)،(F.S.I) ، (A.R)،(I.R) ، (ضریب -Tایمن)، (UCL&LCL)، (LTC) (LWD) استفاده شد. از نرم افزارSPSS نسخه 17 برای تجزیه و تحلیل و نیز از آزمون مربع كای و نسبت شانس استفاده شد.نتایج: تعداد كل حوادث ثبت شده 218 مورد بود. بالاترین ضریب تكرار حادثه، ضریب شدت حادثه و ضریب تكرار- شدت حادثه محاسبه شده در این سال ها مربوط به سال 88 بود كه به ترتیب (3.019)، (391.94) و (1.088) و بیشترین مقدار ضریب -T ایمن نیز همچنین در سال 88 (9.53) بالاترین مقدار بود. مقیاس (UCL&LCL) استاندارد با مقادیر (UCL&LCL) هر سال نشان داد كه سال 88 به ترتیب 0.166 و 8.49 بود همچنین این سال بالاترین مقدار ضریب (LWD)، (LTC)، (A.R) و (I.R)به ترتیب (391.94)، (1.68)، (3.65%) و (0.000015) در این سال بود. در این مطالعه سن و محل وقوع حادثه، وضعیت استخدام و محل وقوع حادثه با نوع حادثه و محل وقوع حادثه، ماه و نوع حادثه، سن و نوع حادثه، محل وقوع حادثه و نوع حادثه معنادار بود.نتیجه گیری: بیشترین آسیب دیدگی مربوط به بریدگی و خونریزی و سپس ضرب دیدگی و كوفتگی بود. بیشترین عضو آسیب دیده پا بود. بر اساس نوع حادثه، سقوط فرد از ارتفاع بیشترین مقدار را داشت و در گروه سنی 30-45 بیشترین میزان حوادث گزارش شد و افراد شیفت كار بیشتر دچار حادثه شدند.

كلید واژه: حادثه، شاخص های OSHA، ثبت حوادث ناشی از كار، الگوی حوادث ناشی از كار

با سلام،محصول دانلودی بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391 آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391 و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسی شاخص های OSHA و الگوی حوادث ناشی از کار در صنعت چوب و کاغذ مازندران در سال های 1386-1391