بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

… دانلود …

بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: سواد اطلاعاتی نیاز مهمی در عصر حاضر جهت دسترسی به اطلاعات مورد نظر در جامعه اطلاعاتی است. در عصر اطلاعات، با بهره گیری از مهارت های تفکر انتقادی، می توان به اطلاعات معتبر و موثقی دست یافت. این پژوهش با هدف تعیین رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.روش کار: پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر بر روی 338 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه روا و پایای تفکر انتقادی کالیفرنیا- فرم ب (California critical thinking skills test-Form B یا CCTST) و پرسش نامه استاندارد سواد اطلاعاتی استفاده گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دانشجویان مورد بررسی از نظر تفکر انتقادی در سطح پایینی قرار داشتند. بر اساس یافته های به دست آمده، بین میانگین نمرات تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی رابطه ضعیفی مشاهده گردید (P=0.050). همچنین، بین سواد اطلاعاتی در دانشجویان با زیرمولفه های استنباط (r=0.12، P=0.040) و تحلیل (r=0.16، P=0.006) رابطه آماری مثبت و هم جهتی وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح تفکر انتقادی در دانشجویان و رابطه بین زیرمولفه های تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی، برنامه هایی جهت ارتقای سطح تفکر انتقادی دانشجویان پیشنهاد می گردد؛ چرا که افزایش مهارت های سواد اطلاعاتی در دانشجویان به تفکر انتقادی وابسته است.

كلید واژه: سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، دانشجویان

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران