اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی

اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی

… دانلود …

اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 14

سابقه و هدف: رژیم غذایی کاهنده فشارخون ممکن است در کنترل سندرم متابولیک در نوجوانان موثر باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) بر سندرم متابولیک در نوجوانان بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی، 60 دختر نوجوان مبتلا به سندرم متابولیک به صورت تصادفی، برای مدت 6 هفته، در یکی از دو گروه دریافت کننده رژیم غذایی DASH یا توصیه های غذایی معمول قرار گرفتند. سپس یک دوره 4 هفته ای آبگیری را پشت سر گذاشته و گروه های دریافت کننده رژیم ها جا به جا شدند.یافته ها: سطوح سرمی ویتامین C در دوره DASH در مقایسه با دوره توصیه های غذایی معمول به صورت معنی دار حاشیه ای بالاتر بود. تغییرات وزن، دور کمر و شاخص توده بدنی در بین دو گروه مداخله تفاوت معنی داری نداشتند. تغییرات فشارخون سیستولیک بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.13)، ولی مصرف رژیم غذایی DASH در مقایسه با توصیه های غذایی معمول مانع از افزایش فشارخون دیاستولیک شد (P=0.01). تبعیت از رژیم غذایی DASH منجر به کاهش معنی داری در سطح انسولین سرمی شد (به ترتیب 14.6±0.9 در مقابل 13.1±0.8، P=0.04). تبعیت از رژیم غذایی DASH در مقایسه با توصیه های غذایی معمول، کاهش معنی داری در شیوع سندرم متابولیک و پرفشاری خون ایجاد نمود.نتیجه گیری: مصرف رژیم غذایی DASH به مدت 6 هفته در دختران نوجوان مبتلا به سندرم متابولیک در کنترل این سندرم مفید بوده و باعث کاهش فشارخون دیاستولیک و شیوع سندرم متابولیک شده و کیفیت رژیم غذایی را بهبود می بخشد.

كلید واژه: رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH)، سندرم متابولیک، نوجوانان دختر

با سلام،محصول دانلودی اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی هدایت میشوید
اثرات رژیم غذایی کاهنده فشارخون بر سندرم متابولیک، اجزای متشکله آن و شاخص های چربی خون در نوجوانان: یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی