تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی

تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی

… دانلود …

تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات : 14

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر افزایش تقاضای معاملات سهام آنلاین توسط سرمایه گذاران واقعی از طریق ترکیب مدل عمل عقلایی و نظریه تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده و ادغام آن با ابعاد معاملات آنلاین می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که به صورت بالفعل یا بالقوه از معاملات سهام آنلاین در ایران آگاه هستند. پرسشنامه در میان 300 نفر از کسانی که در تالار بورس تهران و شرکت کارگزاری آگاه حضور داشتند، توزیع گردید. به منظور بررسی روایی و استاندارد نمودن سازه های تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که 0.89 محاسبه شد، محقق گردید. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. مدل مفهومی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تایید گردید. یافته های پژوهش در نهایت بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری نشان می دهد، نگرش و هنجار ذهنی بر روی تمایلات رفتاری تاثیرگذار است. هم چنین، بین سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده با نگرش و هنجار تاکیدی با هنجار ذهنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

كلید واژه: معاملات سهام آنلاین، تمایل رفتاری، نگرش، هنجار ذهنی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی و بررسی کامل هدایت میشوید

تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی