بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L)

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L)

… دانلود …

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زراعت و اصلاح نباتات ايران

تعداد صفحات : 14

استفاده از کودهای زیستی همانند باکتری های محرک رشد، سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه برای کاهش دادن صدمات ناشی از تنش خشکی در گیاهان و بهبود عوامل فیزیولوژیکی همانند آنزیم های آنتی اکسیدان و در نتیجه بالا بردن میزان عملکرد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک از مدیریت های ضروری برای کنترل تنش خشکی در زراعت و همچنین زراعت گیاه جو می باشد. از این رو اثرآبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل A1: آبیاری کامل و A2: قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و سطوح عامل فرعی در پنج سطح شامل B1: کنترل (عدم مصرف باکتری، سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه) B2: بذر مال باکتری، B3: بذر مال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید، B4: بذر مال باکتری + محلول پاشی اسیدهای آمینه و B5: بذر مال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید به همراه اسیدهای آمینه طی آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در سال 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا گذاشته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر آبیاری بر تمامی صفات در سطح احتمال 1 در صد معنی دار است. بالاترین میزان عملکرد دانه به آبیاری معمولی اختصاص یافت. بالاترین میزان سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز به قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد مربوط بود. اثرات متقابل نشان دادکه بالاترین میزان عملکرد دانه به آبیاری معمولی وبه بذرمال باکتری+ محلول پاشی سیلیسیک اسید + محلول پاشی اسیدهای آمینه تعلق داشت. همچنین بالاترین میزان سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز مربوط به قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و به بذر مال باکتری به همراه محلول پاشی سیلیسیک اسید + محلول پاشی اسیدهای آمینه و به ترتیب با (472.8، 156.1 و 222.9 واحد بر گرم پروتئین) تعلق داشت.

كلید واژه: جو، باکتری های محرک رشد، سیلیسیک اسید، اسیدهای آمینه، عملکرد دانه

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L) شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و محلول پاشی سیلیسیک اسید و اسیدهای آمینه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شرایط تنش خشکی در گیاه جو (.Hordeum vulgar L)