بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه

بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه

… دانلود …

بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه انجمن حشره شناسي ايران

تعداد صفحات : 19

کنه نمدی مو، Colomerus vitis Pagenstecher، از آفات مهم باغ های انگور غرب ایران بوده و خسارت آن در برخی موارد قابل توجه است. مشاهدات اولیه در باغ های شهر همدان نشان داد که خسارت این آفت روی تمام ارقام منطقه یکسان نیست، لذا مقاومت ارقام رایج انگور در غرب ایران به این کنه به منظور تعیین پتانسیل کاربرد ارقام مقاوم گیاه در برنامه های مدیریت این آفت طی سال های 1390-1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقاومت 10 رقم انگور شامل شاهانی، بی دانه سفید، موسکات گوردو، بی دانه قرمز، گزنه، خلیلی، عسگری، فخری، یاقوتی و فلیم سیدلس در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی به روش دیسک گلدانی مورد مطالعه قرار گرفت. رقم های موسکات گوردو، گزنه و بی دانه سفید به ترتیب با میانگین 100.4±0.45، 95.5±0.77 و 87.4±0.64 کنه نمدی به ازای هر برگ کمترین و ارقام شاهانی، فلیم سیدلس و یاقوتی به ترتیب با میانگین 20±1.23، 24.2±1.24 و 24.7±2.15 کنه نمدی به ازای هر برگ بیشترین دافعه تغذیه ای را نسبت به کنه نمدی از خود نشان دادند. بیشترین نرخ تخم گذاری به ترتیب با میانگین 148.31±1.26 و 129.3±2.26 تخم به ازای کنه ماده در ارقام موسکات گوردو و گزنه و کمترین آن با میانگین 10±1.37 تخم به ازای کنه ماده در رقم شاهانی مشاهده شد. سطح برگ رقم شاهانی در تیمار و کنترل تفاوت معنی داری با هم نداشتند. همچنین، مشاهده شد که در ارقام شاهانی و یاقوتی تراکم تریکوم نیزه ای و در ارقام موسکات گوردو و گزنه تراکم تریکوم مویی بیش تر است. با توجه به نتایج به دست آمده، رقم های شاهانی و یاقوتی دارای بیش ترین و رقم های گزنه و موسکات گوردو دارای کمترین سطوح مقاومت به کنه نمدی برگ مو بودند.

كلید واژه: ارقام انگور، کنه نمدی مو، Colomerus vitis، غرب ایران، مقاومت

عنوان محصول دانلودی:بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه را در ادامه مطلب ببینید
بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه