اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

… دانلود …

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان :

سال انتشار : 1391

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شناخت اجتماعي

تعداد صفحات : 18

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد درسال تحصیلی 91-1390 انجام گرفت که از لحاظ هدف در طبقه تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها در قالب تحقیقات آزمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد به تعداد 11052 نفر بوده است. طی مراحل روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، دانشجویان دو کلاس از رشته علوم تربیتی به عنوان گروه های نمونه انتخاب و درمراحل بعد به تصادف به گروههای آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معرفت شناختی شومر (1992) با 63 گویه و پروتکل آموزش تفکر انتقادی بر اساس دیدگاه هایپل (1984)، فیشر (2005) و مایرز (1986) در قالب شش جلسه آموزش دو ساعته بوده است. برای توصیف داده ها وتحلیل فرضیه های تحقیق از شاخص های آمار توصیفی و روش آماری تحلیل کوواریانس (پس از بررسی پیش فرض های آن) استفاده شد. بر اساس مهمترین نتایج به دست آمده، آموزش تفکر انتقادی باعث بهبود باورهای معرفت شناختی دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل شده است. در سطح خرده مقیاس ها، آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش باورهای معرفت شناختی افراد در ابعاد توانایی ذاتی یادگیری، ساده بودن دانش، قطعیت دانش، منبع دانش و یادگیری سریع دانش شد اما تاثیر متفاوتی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان دختر و پسر نداشته است.

كلید واژه: آموزش، تفکر انتقادی، باورهای معرفت شناختی، دانشجویان

اینک شما با جستجوی عبارت اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان