عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن

عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن

… دانلود …

عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)

تعداد صفحات : 28

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده عدالت توزیعی و رویه ای در رابطه میان استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد در پرستاران و بهیاران زن به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش پرستاران و بهیاران زن سه درمانگاه خصوصی بودند که از میان آنها، 94 پرستار به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عدالت توزیعی، رویه ای، استرس شغلی، گرانباری نقش، خطرات شغلی و تعهد سازمانی(Lambert et al, 2007) و پرسشنامه دلبستگی شغلی (Ouyang, 2009) بودند. داده های بدست آمده از ابزارهای پژوهش از راه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بودند که: 1. عدالت توزیعی و رویه ای رابطه استرس شغلی را با دلبستگی شغلی در پرستاران و بهیاران زن تعدیل می کند. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی و رویه ای پایین است، رابطه استرس شغلی با دلبستگی شغلی منفی یا غیر معنادار، ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست، این رابطه مثبت است. 2. عدالت توزیعی همچنین، رابطه گرانباری نقش را با دلبستگی شغلی تعدیل می کرد. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی پایین است، گرانباری نقش با دلبستگی شغلی دارای رابطه منفی، ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست، این رابطه مثبت است. 3. بالاخره عدالت توزیعی رابطه خطرات شغلی را با تعهد سازمانی تعدیل می کرد. بدین معنی که وقتی عدالت توزیعی پایین است، خطرات شغلی با تعهد سازمانی دارای رابطه منفی، ولی وقتی عدالت توزیعی بالاست، رابطه خطرات شغلی با تعهد سازمانی مثبت است.

كلید واژه: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، استرس شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، پرستاران زن

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

عدالت سازمانی تعدیل کننده رابطه استرس، گرانباری و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن