تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک

تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک

… دانلود …

تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي زراعي (مجله علمي كشاورزي)

تعداد صفحات : 11

به منظور بررسی تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک، تحقیقی در قالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387، اجرا گردید. فاکتور اصلی کودهای آلی (لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری) در سه سطح (صفر، 20 و 40 تن در هکتار) و فاکتور فرعی سال های مصرف کود در سه سطح (سال های 85، 85 و 86، 85 الی 87) بوده است. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری در تیمارهای مختلف بر میزان غلظت فلزات سنگین و فاکتورهای بیولوژیکی تاثیر معنی داری داشت. مصرف سه سال مستمر 40 تن لجن فاضلاب در هکتار موجب افزایش تجمع میزان نیکل و کادمیوم کل و قابل جذب خاک گردید که کاهش فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک و افزایش تنفس کربنی خاک را به دنبال داشت؛ غلظت نیکل و کادمیوم کل و قابل جذب خاک همبستگی مثبت و معنی داری (P<0.05) با میزان تنفس میکروبی خاک و همبستگی منفی و معنی داری با فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی نشان داد، بنابراین کاربرد طولانی مدت لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری علاوه بر تجمع فلزات سنگین در خاک می تواند کاهش فعالیت آنزیمی و افزایش تنفس میکروبی خاک را در پی داشته باشد.

كلید واژه: لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری، فلزات سنگین، تنفس میکروبی، فسفاتاز اسیدی، فسفاتاز قلیایی

پژوهشگر گرامی فایل کامل تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل تاثیر نیکل و کادمیوم ناشی از آلودگی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری بر میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.