بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران

بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران

… دانلود …

بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش كشاورزي

تعداد صفحات : 14

در طی دهه های اخیر، تغییر جهانی اقلیم یکی از موضوع های مهم تحقیقاتی در مطالعات کره زمین بوده و پیامدهای آن در پژوهش های بی شماری منعکس گردیده است. در این پژوهش، داده های هواشناسی به منظور تعیین روندهای درازمدت دما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت باد و تبخیر تعرق گیاه مرجع طی دوره 40 ساله 1345 تا 1384 در دو اقلیم سرد و گرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی وجود روند، از آزمون من-کندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که داده های بارش و سرعت باد به ترتیب دارای بیش ترین نوسان ها نسبت به میانگین بوده اند. درحالی که كم ترین نوسان ها در داده های دما مشاهده شد. نتایج آزمون من-کندال نشان داد که اغلب پارامترهای مورد بررسی دارای تغییرات معنی دار در هر دو اقلیم مورد مطالعه می باشند، به طوری که پارامتر دمای هوا و تبخیرتعرق گیاه مرجع روند افزایشی معنی دار و پارامترهای بارندگی و رطوبت نسبی روند كاهشی معنی دار از خود نشان دادند. سری های زمانی سرعت باد در اغلب ایستگاه های مورد مطالعه دارای روند کاهشی معنی داری بودند. نتایج پژوهش می تواند در بخش های مختلف از جمله مدیریت دراز مدت منابع آب و پیش بینی نیاز آبی گیاهان در اقلیم های مشابه به کار رود.

كلید واژه: روند، دما-باد-رطوبت نسبی، تبخیر تعرق مرجع، آزمون من-کندال، اقلیم سرد و گرم

اینک شما با جستجوی بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی روند تغییرات سالانه پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم سرد و گرم ایران