زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی

زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی

… دانلود …

زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات : 10

در این بررسی زیست چینه نگاری و شوری دیرینه دو برش زیارت كلا و جوربند در حوضه البرز مركزی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده بر روی روزن بران پلانكتونیك در برش زیارت كلا منجر به شناسایی سه زون به نام های: زیست زون شماره یك: Racemiguembelina fructicosa Interval zone زیست زون شماره دو: Pseudoguembelina hariaensis Interval zone زیست زون شماره سه: Pseudoguembelina palpebra Interval zoneبا سن ماستریشتین بالایی و سه زون روزن بران پلانكتونیك در برش جوربند به نام های زیست زون شماره یك: Contusotruncana contusa Interval zone زیست زون شماره دو: Planoglobulina brazoensis Partial range zone زیست زون شماره سه: Racemiguembelina fructicosa Interval zone با سن ماستریشتین شده است. همچنین به منظور تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مركزی دو برش جوربند و زیارت كلا نمونه برداری شد. و دو گروه فسیلی شاخص روزن بران (بنتیك و پلانكتونیك) و خارپوستان مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از تعیین شوری در این دو برش بررسی حساسیت جنس Rugoglobigerina نسبت به شوری است. به منظور تعیین شوری دیرینه در برش جوربند از تغییرات فراوانی جنس اكینوكوریس و در برش زیارت كلا از نسبت پوسته روزن بران بنتیك (پورسلانوز، آگلوتینه و هیالین) استفاده شد. در ابتدا در برش زیارت كلا پوسته روزن بران بنتیك مورد شمارش قرار گرفت كه به وسیله تغییرات فراوانی پوسته پورسلانوز تغییرات شوری بررسی شد كه مشخص شد میانه برش بیشترین شوری را نسبت به ابتدا و انتهای برش دارد. در برش جوربند نیز تغییرات شوری دیرینه به وسیله جنس اكینوكوریس (خارپوست) تعیین شد. تغییرات دامنه شوری با توجه به شمارش و ارزیابی اكینوكوریس ها در هر لایه به صورت یك نمودار ارزیابی شد كه در ابتدای برش مورد بررسی میزان شوری زیاد سپس شوری كم و دوباره میزان شوری افزایش می یابد كه این نوسان شوری با توجه به تغییرات فیزیولوژیكی بدن اكینوكوریس ها در تنظیم فشار اسمزی نیز تایید شده است. در نهایت با تعیین شوری و مقایسه آن با جنس Rugoglobigerina در دو برش مشخص شد كه این جنس همانند جد خود Whiteinella با تغییر شوری میزان فراوانی آن تغییر كرده و با شوری رابطه معكوس دارد.

كلید واژه: شوری دیرینه، زیست چینه نگاری، اكینوكوریس، روگوگلوبیژرینا، البرزمركزی

عنوان محصول دانلودی:زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی را در ادامه مطلب ببینید
زیست چینه نگاری و بررسی ستفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه در حوضه البرز مرکزی