ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی

ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی

… دانلود …

ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)

تعداد صفحات : 10

مقدمه: پلی مورفیسم های ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor با عوارض گوناگون از جمله نوروپاتی و رتینوپاتی دیابتی ارتباط دارد. ما در این مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن VEGF و زخم پای دیابتی را بررسی نمودیم.روش ها: گروه مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 واجد زخم پای دیابتی (N=247) و فاقد زخم پای دیابتی (N=241)؛ گروه کنترل شامل 98 فرد سالم بود (N=98). از روش ARMS-PCR برای تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم های تک نوکلئوئیدی ژن VEGF در موقعیت های7C/T – و2578C/A – استفاده شد.یافته ها: فراوانی ژنوتیپ AA در بیماران واجد زخم پای دیابتی در مقایسه با افراد دیابتی فاقد زخم پای دیابتی كاهش معنی داری داشت (0.24-0.80=%95 CI، OR=0.44،AA vs. CA+CC ). همچنین کاهش معنی داری در فراوانی آلل A در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی در مقایسه با کنترل های سالم وجود داشت (%95 CI=0.48-0.96، OR=0.68، 0.02=P).نتیجه گیری: به نظر می رسد که فراوانی آلل A در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی کمتر بود كه نشان دهنده اثر حمایتی این آلل است. سازوكار احتمالی، كاهش رگزایی در بیماران فاقد این آلل می باشد.

كلید واژه: VEGF (واسكولوتروپین)، زخم پای دیابتی، پلی مورفیسم

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی و بررسی کامل هدایت میشوید

ارتباط پلی مورفیسم های ژن واسکولوتروپین با زخم پای دیابتی