بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها

بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها

… دانلود …

بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها :

سال انتشار : 1389

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي

تعداد صفحات : 16

تحقیق حاضر، با هدف بررسی نگرشهای دینی دانشجویان دانشگاه شیراز، به شیوه پیمایش صورت گرفته است که جهت تبیین بهتر متغیر وابسته، چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از نظریات وبر، اینگلهارت، هالامی وآرجیل انتخاب شده است.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به دلیل همگنی نسبتا زیاد جامعه آماری 400 نفر تعیین شده که از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک برای انتخاب افراد استفاده شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل متغیرهای جمعیت شناختی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، جامعه پذیری مذهبی، میزان استفاده مذهبی از وسایل ارتباطی و میزان مادیگرایی و متغیر وابسته شامل نگرش دینی بوده که از ترکیب اعتقادات دینی، شناخت های دینی و شعایر دینی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معنی داری بین نگرش دینی دانشجویان وجود داشته است. چنانکه بر اساس نوع دانشکده، نگرش دینی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشجویان مهندسی قویتر بوده ضمن آنکه نگرش دینی دانشجویان متاهل از دانشجویان مجرد قویتر بوده است. همچنین بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و نگرش دینی نشان می دهد هر قدر مقطع تحصیلی افزایش می یابد، نگرش دینی دانشجویان روبه پایین میل می کند.یافته های تحقیق رابطه مثبتی را بین متغیرهای جامعه پذیری مذهبی و میزان استفاده مذهبی از وسایل ارتباطی با نگرش دینی نشان می دهد ضمن آنکه بین میزان مادیگرایی و نگرش دینی رابطه منفی را نشان می دهد. جهت سهولت بررسی متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بین ابعاد آن و نگرش دینی بررسی صورت گرفته که نتایج نشان می دهد بین شغل و تحصیلات پدر و مادر و نگرش دینی رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین هزینه و درآمد و نگرش دینی رابطه معنی داری وجود دارد.نهایتا برای تبیین متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره استفاده شده که نتایج نشان می دهد، جهت تبیین متغیر وابسته، به ترتیب سه متغیر جامعه پذیری مذهبی، میزان استفاده مذهبی از وسایل ارتباطی و میزان هزینه وارد معادله شده است. این سه متغیر در مجموع 80.02 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

كلید واژه: دانشجویان، نگرش دینی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، مادیگرایی، جامعه پذیری مذهبی، وسایل ارتباطی

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی جامعه شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و نگرشهای دینی آنها