بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان

بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان

… دانلود …

بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان :

سال انتشار : 1388

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry

تعداد صفحات : 8

بیان مساله: در بررسی های اندودونتیک و آموزش پری کلینیکی معمولا از دندان های کشیده شده استفاده می شود. آخرین دستور مرکز مهار بیماری ها، سترون کردن آنها به وسیله اتوکلاو یا فرمالین 10 درصد به مدت دو هفته است.هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر استریلیتی اتوکلاو یا فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندان های پر شده انسان بود.مواد و روش: 83 دندان یک ریشه ای، بدون شکستگی قابل رویت، پوسیدگی یا ترمیم وسیع، بی سابقه درمان ریشه گردآوری شد و موقتا (در نهایت 48 ساعت) پیش از قرار گرفتن در گروه های آزمایشی و شاهد در نرمال سالین نگهداری گردیدند. دندان ها به سه گروه آزمایشی 25 تایی بخش گردیده، که یا در فرمالین 10 درصد به مدت دو هفته شناور شده یا اتوکلاو گردیده و یا فورا آماده سازی شدند. هشت دندان به عنوان شاهد مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. آماده سازی دندان ها شامل قطع تاج، اینسترومنتاسیون کانال های ریشه کلیه نمونه ها با سیستم روتاری پروتیپر و پر کردن با روش تراکم جانبی بود. نمونه ها در جوهر هندی شناور شده، شفاف گردیده و بیشترین میزان نفوذ خطی رنگ بررسی گردید. میزان ریزنشت توسط آزمون ANOVA و Tukey’s HSD Post hoc به لحاظ تفاوت آماری مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نفوذ رنگ در دندان های نگهداری شده در فرمالین در مقایسه با دندان های اتوکلاو شده یا فورا آماده سازی شده کمتر بود. به لحاظ آماری میان سه گروه آزمایشی تفاوتی معنادار مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: این بررسی نشان داد، که سترون کردن دندان های کشیده شده انسان برای بررسی ها و اهداف آموزشی به وسیله اتوکلاو / فرمالین تاثیری بر میزان ریزنشت اپیکال ندارد.

كلید واژه: نشت اپیکال، اتوکلاو استریلیزاسیون، فرمالین

با سلام،محصول دانلودی بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسی خارج دهانی اثر استریلیتی اتوکلاو و فرمالین بر ریزنشت اپیکالی دندانهای پر شده انسان