اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری

اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری

… دانلود …

اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات : 11

به منظور بررسی اثر فرم فیزیكی خوراك شروع كننده گوساله های شیری بر عملكرد و متابولیت های خونی، 18 راس گوساله ماده براون سوئیس با وزن (2/1±5/39 کیلوگرم) پس از تولد، به طور تصادفی انتخاب شده و تیمارهای خوراکی زیر به آنها اختصاص داده شد: خوراك شروع كننده به صورت آسیاب شده (شاهد)، خوراك شروع كننده به صورت حبه، خوراك شروع كننده به صورت حبه مخلوط كه تمام جو و نیمی از ذرت آن خیسانده و غلتك خورده بود. جیره ها از لحاظ پروتئین خام یكسان بودند. افزایش وزن در بین تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) و در تیمار شاهد (45.16 کیلوگرم) کمتر از تیمار حبه (53.25 کیلوگرم) و تیمار حبه مخلوط (54.08 کیلوگرم) بود. میزان مصرف خوراك بدون در نظر گرفتن زمان در تیمار شاهد (68.14 کیلوگرم) کمتر از تیمار حبه (03/80 کیلوگرم) و تیمار حبه مخلوط (85.69 کیلوگرم) بود و ضریب تبدیل غذایی (به طور میانگین 2) در تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آلی در تیمار شاهد كمتر از تیمارهای دیگر بود (P<0.05) ولی بین تیمار حبه و حبه مخلوط اختلاف معنی داری وجود نداشت. قابلیت هضم ماده خشک در تیمار شاهد کمتر از تیمار حبه مخلوط بود، اما بین تیمار حبه و تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت (P<0.05). غلظت گلوكز خون تحت تاثیر تیمارها اختلاف معنی داری نداشت؛ ولی غلظت نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهد از تیمارهای دیگر بیشتر بود (P<0.05) به طورکلی، یافته های این آزمایش نشان داد که خوراک شروع کننده به فرم حبه و حبه مخلوط می تواند موجب بهبود افزایش وزن در گوساله های شیری گردد.

كلید واژه: گوساله شیری، حبه، متابولیت های خونی، قابلیت هضم

عنوان محصول دانلودی:اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری را در ادامه مطلب ببینید
اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیری