بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران

بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران

… دانلود …

بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal

تعداد صفحات : 8

هدف:‌ بررسی مورفولوژیكی سر و صورت 800 زن جوان (18-25 ساله) مربوط به دو گروه قومی بومی سیستانی (فارس) و بلوچ ساكن جنوب شرق ایران مواد و روشها: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی تحلیلی روی 800 زن جوان سالم 18-25 ساله در دو گروه قومی سیستانی و بلوچ انجام شد. اندازه گیری ابعاد مروفولوژیك سر و صورت با استفاده از دستگاه سفالومتر و كولیس به روش آنتروپومتری كلاسیك انجام شد. شاخصهای سفالیك و پروسوپیك تعیین شد. سپس با استفاده از آزمونهای آماری كای اسكویر و T-test مقایسه گروهها صورت گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار شاخص سفالیك در گروههای سیستانی و بلوچ به ترتیب 78.4 ± 4.15 و 81.94 ± 4.99 و شاخص پروسوپیك 83.22 ± 4.02 و 84.86 ± 5.15 تعیین شد. بر اساس شاخص سفالیك فنوتیپ غالب و نادر سر به ترتیب در گروه سیستانی مزوسفالیك (41.3 درصد) و هیپربراكی سفالیك (6 درصد)، و در گروه قومی بلوچ براكی سفالیك (42 درصد) و دولیكوسفالیك (5.5 درصد) بود. با توجه به شاخص پروسوپیك تیپ غالب و نادر صورت به ترتیب در گروه سیستانی اوری پروسوپیك (50.8 درصد) و هیپراوری پروسوپیك (0.5 درصد) و در گروه بلوچ اوری پروسوپیك (37درصد) و هیپرلپتوپروسوپیك (2.5 درصد) بود. نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد كه از نظر شاخص ها و فنوتیپ های سر و صورت بین زنان دو گروه قومی سیستانی و بلوچ ساكم در جنوب شرق ایران اختلاف آماری معنی داری وجود دارد (P<0.05). بر اساس این مطالعه مقطعی به نظر می رسد كه بین دو گروه قومی مذكور از نظر شاخصهای سر و صورت تفاوت وجود دارد.

كلید واژه: آنتروپومتری، سفالومتری، شاخص سفالیك، شاخص پروسوپیك

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسی مورفولوژیکی سر و صورت زنان 25-18 ساله جنوب شرق ایران دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.