مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو

مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو

… دانلود …

مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات : 8

مقدمه: استئوآرتریت زانو،وضعیت شایعی است که با افزایش سن، شیوع آن نیز افزایش می یابد. مطالعات نشان داده اند، که توکفی های گوه ای از سمت طرفی در کاهش درد زانوی بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان مبانی موثر است. این مطالعه با هدف مقایسه اثر توکفی هایی که از سمت طرفی به صورت گوه برجسته اند با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو، انجام شده است.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در مدت یکسال، در طی سال های 84-1383 در درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است. 118 بیمار به صورت تصادفی به دو گروه مورد 57 نفر، (گروه دریافت کننده توکفی گوه ای شکل از سمت طرفی) و گروه شاهد 61 نفر، (دریافت کننده توکفی ساده)، مورد مطالعه قرار گرفتند. درجه عملکرد زانو بر مبنای اندکس ادینبورگ تعیین گردید. بیماران به مدت 2 ماه پیگیری شدند. پس از یک ماه و در انتهای مطالعه بیماران از نظر نحوه و مدت استفاده از توکفی بررسی شدند، در انتهای ماه دوم، بیماران مجددا ویزیت و از نظر شدت درد زانو در 2 روز گذشته، تعداد داروهای ضد التهابی مورد مصرف در 2 هفته گذشته مورد ارزیابی قرار گرفتند و درجه عملکرد زانو بر مبنای اندکس ادینبورگ نیز مشخص گردید. مشخصات فردی، تعداد داروهای مصرفی و نحوه استفاده از توکفی ها در پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS v11.5 و از آزمون های تی دانشجویی و کای اسکوئر و من ویتنی پردازش شد.نتایج: از 118 نفر، 49 زن و 8 مرد در گروه مورد و 52 زن و 9 مرد در گروه شاهد بودند. در ابتدای مطالعه، دو گروه مورد و شاهد از نظر شدت درد زانو، اندکس عملکرد زانو (ادینبورگ) و تعداد مصرف داروهای ضد التهابی بسیار به هم نزدیک بوده و تعادل خوبی بین دو گروه برقرار بود. در پایان مطالعه، تفاوت معنی داری از نظر کاهش شدت درد زانو، در هر دو گروه مورد و شاهد، مشاهده گردید. به ترتیب P<0.001 و P=0.012. ضمنا مقایسه دو گروه از نظر کاهش شدت درد زانو نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه ها در انتهای مطالعه وجود دارد P<0.001. درجه عملکرد زانو (اندکس ادینبورگ) در گروه مورد نسبت به ابتدای مطالعه بهتر شده بود P<0.001. در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از نظر تعداد داروهای ضد التهابی مصرف شده نیز تفاوت معنی داری در گروه مورد نسبت به ابتدای مطالعه برقرار بود P=0.001. در حالی که در گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید (P=0.941).نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که توکفی گوه ای از سمت طرفی در کاهش درد زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو موثر است.

كلید واژه: استئوآرتریت، توکفی گوه ای از سمت طرفی، اندکس ادینبورگ در عملکرد زانو

با سلام،محصول دانلودی مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو هدایت میشوید
مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو