فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381

فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381

… دانلود …

فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381 :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: رتینوپاتی دیابتی به عنوان یک عارضه مهم دیابت، علت شایع کوری در افراد دیابتی است و مشاوره های چشم پزشکی در بیمارستانها می تواند در غربالگری، تشخیص زودرس و درمان به موقع این عارضه تاثیر داشته باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی گذشته نگر برای تعیین فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن روی 253 مورد پرونده بیماران دیابتی نوع 2 بستری طی سالهای 1377 الی 1381 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران که مورد مشاوره چشم پزشکی قرار گرفته بودند، طراحی گردید و هم چنین ارتباط آن با متغیرهایی نظیر سن، مدت تشخیص دیابت، هیپرتانسیون، کراتینین سرم، پروتئین و قند ادرار، اوره خون، تشخیص نهایی علت بستری، میزان گلوکز خون ناشتا، جنس بیمار، کلسترول وتری گلیسرید سرم نیز بررسی شد. طبقه بندی رتینوپاتی براساس معیارهای ETDRS انجام شد. سپس این داده ها توسط آزمونهای کای دو،T، آنالیز واریانس، ضرایب همبستگی و رگرسیون لو جستیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه مشخص گردید که فراوانی کلی رتینوپاتی دیابتی 69.6% و فراوانی نسبی مراحل مختلف رتینوپاتی شامل رتینوپاتی زمینه ای و پیش تزایدی (NPDR) و تزایدی (PDR) به ترتیب 34.8%، 13.8% (48% مجموعا) و 20.9% بود. رتینوپاتی دیابتی با متغیرهای سن، مدت تشخیص دیابت، هیپرتانسیون، کراتینین سرم، پروتئین و قند ادرار، اوره خون تشخیص نهایی علت بستری ارتباط معنی داری داشت و هیچ ارتباط معنی داری بین رتینوپاتی دیابتی با میزان گلوکز خون ناشتا، جنس بیمار، کلسترول وتری گلیسرید سرم وجود نداشت.نتیجه گیری: رتینوپاتی دیابتی از عوارض بسیار شایع در بیماران دیابتی بستری در بیمارستانها است. مشاوره های چشم پزشکی در بیمارستانها می تواند در غربالگری، تشخیص و درمان به موقع عارضه ی رتینوپاتی دیابتی اثر زیادی داشته باشد.

كلید واژه: دیابت، رتینوپاتی، پرفشاری خون

اینک شما با جستجوی عبارت فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381 وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
فراوانی رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در مشاوره های چشم پزشکی انجام شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران طی سالهای 1377 الی 1381