شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR

شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR

… دانلود …

شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR :

سال انتشار : 1384

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات : 9

مقدمه: زیر گونه های Shiga toxin– producing E. coli) STEC) و بیوتایپ 1 شیگلا دیسانتری باعث ایجاد اسهال، كولیت هموراژیك و ناهنجاری های بدخیم سیستم مجاری ادراری HUS (Hemolytic Uremic Syndrome) در انسان می شوند. بسیاری از نشانه های كلینیكی این بیماری در اثر تولید شیگا توكسین 1(Stx/Stx1)، شیگا توكسین 2 (Stx2) و یا مجموعه ای از هر دو نوع توكسین پدید می آید. این تحقیق جهت شناسایی ژن این توكسین ها به وسیله روش ملكولی صورت گرفته است.مواد و روش كار: برای شناسایی ژن های stx/stx1 و stx2 تكنیكی بر اساس Multiplex PCR به همراه ژن مالات دهیدروژناز (mdh) موجود در دو باكتری E.coli و شیگلا طراحی شده است. مجموعه ای از 6 پرایمر استفاده شده است: SFI وSRI یك قطعه bp 199 از ژن mdh را تولید می كنند كه به عنوان یك كنترل مثبت (Internal positive control) برای صحت واكنش عمل می كند، Ka2R و Ka2F یك قطعه 381pb از ژن stx2 را تولید و Ka1F و Ka1R یك قطعه 622pb از ژن stx/stx1 را تولید كنند. جهت تایید محصولات واكنش از فرآیند هضم آنزیمی و تعیین توالی استفاده شد.نتایج: محصولات PCR ژن های stx/stx1 و stx2 و mdhتنها در E.coli O157:H7 به طور هم زمان مشاهده شد و در بیوتایپ 1 شیگلا دیسانتری تنها قطعه مربوط به stx/stx1و mdh مشاهده گردید. در ژنوم تخلیص شده از دیگر باكتری های گرم منفی قطعات مربوط به توكسین مشاهده نشد. فرآیند هضم آنزیمی و تعیین توالی صحت قطعات تكثیر شده را مورد تایید قرار داد. حساسیت واكنش PCR برای شناسایی ژن شیگا توكسین pg/ml 2.1 از ژنوم باكتری و معادل cfu/ml 320 بود.بحث: واكنش طراحی شده قادر به شناسایی ژن های stx2, stx/stx1 وmdh می باشد. E. coli O157:H7 قادر به تولید هر دو نوع شیگا توكسین و بیوتیپ 1 شیگلا دیسانتری تنها قادر به تولید نوع 1 شیگا توكسین می باشند. با بررسی های انجام شده بر روی قطعات تكثیر شده و مقایسه آن ها با بانك ژنوم مشخص شد كه قطعه در نظر گرفته شده برای تكثیرstx2 در تمامی انواع این ژن وجود دارد، در نتیجه جهت شناسایی آن ها مناسب می باشد. این روش وسیله ای مناسب جهت تشخیص انواع شیگا توكسین ها می باشد چرا كه سریع، اختصاصی، حساس و ارزان می باشد.

كلید واژه: شیگا توكسین، شیگلادیسانتری، واكنش زنجیره ای پلیمراز چندتایی، اسهال

اینک شما با جستجوی عبارت شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
شناسایی ژن شیگاتوکسین به وسیله روش Multiplex PCR