اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر

اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر

… دانلود …

اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر :

سال انتشار : 1383

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات : 7

پیش زمینه و هدف: در حالی که نقش آهن در استرس اکسیداتیو محرز می باشد، نقش نیتریک اکساید کاملا شناخته نشده است. از طرف دیگر در مورد تداخل آهن و نیتریک اکساید در استرس اکسیداتیو نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تداخل آهن و نیتریک اکساید در ایجاد استرس اکسیداتیو در پلاسما می باشد.مواد و روشها: شصت و چهار موش صحرایی نر به هشت گروه هست تایی تقسیم گردیدند: -1 شاهد (تزریق سرم نمکی)، -2 آهن (تزریق Iron Dextran)، 3 ال – آرژنین (تزریق L – Arginine)، -4 ال – نیم (nitro-L-Arginine- methylester بلوک کننده نیتریک اکساید سنتاز)، -5 آهن + ال – آرژنین، -6 آهن + ال – نیم، -7 دفروکسامین (Defferoxamine – شلاتور آهن) و 8- ال – آرژنین + دفروکسامین، تزریقات به صورت داخلی صفاقی انجام شدند و پس از بیست ساعت نمونه های پلاسما جمع آوری گردیدند. ویتامین E به عنوان شاخصی از استرس اکسیداتیو توسط دستگاه کروماتوگرفی مایع با کارکرد عالی (HPLD) اندازه گیری شد.یافته ها: در گروه آهن غلظت ویتامین E نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان می دهد (P<0.01) اما در گروه ال – آرژینین تفاوتی را نسبت به این گروه نشان نمی دهد. در گروه آهن + ال – آرژنین از کاهش غلظت ویتامین E پلاسمایی جلوگیری شده است به طوری که اختلاف معنی داری با گروه شاهد ندارد. از طرف دیگر غلظت ویتامین E در گروه آهن + ال – نیم به شدت کاهش یافت است به طوری که با گروه شاهد در سطح P<0.001 و با گروه آهن + ال – آرژنین در سطح P<0.01 معنی دار می باشد.

كلید واژه: آهن دكستران، نیتریك اكساید، استرس اكسیداتیو، ویتامین E

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر و بررسی کامل هدایت میشوید

اثر مهاری نیتریک اکساید در جلوگیری از کاهش ویتامین E پلاسمای به هنگام تزریق آهن دکستران در موشهای صحرایی نر