بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت

بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت

… دانلود …

بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت :

سال انتشار : 1380

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: با توجه به شیوع استئوآرتریت و عوارض شناخته شده آن و اهمیت شناخت اتیولوژی بیماری و نقش غضروف مفصلی با بروز بیماری و عدم مطالعه هیستوپاتولوژی غضروف مفصلی بر اساس درجه بندی پرتوشناسی، این تحقیق به منظور تعیین رابطه ضخامت غضروف مفصلی با استئوآرتریت و درجه های آن بر روی مراجعه كنندگان به بیمارستان شهید معیری و پزشكی قانونی تهران در سال 1378 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش مورد – شاهدی در 30 بیمار كه به علت شكستگی فمور و Total hip arthroplsty جراحی شده اند و 5 نمونه از افراد سالم صورت پذیرفت. نمونه سر استخوان فمور انسان با فرمالین 10 درصد ثابت شد. سپس نمونه ها موازی با فمور گردن از بالا به پایین برش زده و به 6 قطعه تقسیم گردید. از قطعات تهیه شده پرتونگاری به عمل آمد و بر اساس روش های Jeffery و Meachim به گروه طبیعی و درجه های 1 تا 4 پرتونگاری تقسیم شد. پس از دكلسیفیكاسیون نمونه ها بر روی هر قطعه دو برش Midcoronal زده، و پس از طی مراحل آب گیری، بلوك گیری پارافینه مقطع زده شده مقاطع با روش H&E رنگ آمیزی، و اندازه گیری ضخامت غضروف مفصلی با گراتیكول چشمی (شماره 18) انجام پذیرفت و با t-test مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: تحقیق روی نمونه سالم از جسد انسان و در گروه سنی 26.4±2.7 و بر روی 30 بیمار، شامل 20 بیمار كه به علت شكستگی گردن فمور و 10 بیمار كه به علت استئوآرتریت تحت درمان جراحی قرار گرفته اند انجام شد. میزان ضخامت قسمتهای سر فمور مبتلایان به آستئوآرتریت كمتر از گروه شاهد بود. در قسمت جلو سر فمور بین گروه شاهد و گروههای مورد اختلاف معنی دار نبود. ضخامت غضروف مفصلی در قسمت میانی در گروه شاهد 2.12±0.55 ولی در درجه سه 0.52±0.83 بود (P<0.05). ضخامت غضروف در قسمت عقبی در گروه شاهد 1.47±0.42 و برای درجه 3 برابر 0.66±0.81 بود (P<0.01).نتیجه گیری و توصیه ها: ضخامت غضروف مفصلی در مبتلایان به آستئوآرتریت كمتر از افراد سالم می باشد به ویژه در بخشهای بالایی و عقبی سرفمور. تحقیق برای تعیین قدرت یافته های پرتوشناسی در تشخیص تغییرات ضخامت غضروف مفصلی بر اساس هیستولوژی و نیز استفاده از وسایل كمكی برای كاهش فشار در قسمت های بالایی و عقبی سرفمور توصیه می گردد.

كلید واژه: استئوآرتریت، ضخامت غضروف مفصلی، سرفمور، رادیوگرافی مفصل

اینک شما با جستجوی بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی رابطه ضخامت غضروف مفصلی سرفمور انسان با آستئوآرتریت