بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی

بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی

… دانلود …

بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی :

سال انتشار : 1380

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات : 5

جهت تعیین حرارت و رطوبت مناسب جهت نگهداری و پرورش سه گونه عقرب B.schach, B.sulcyi, B.jayakari در شرایط آزمایشگاهی، تاثیر چهار دامنه دمایی 29-25، 34-30، 39-35 و 44-40 درجه سانتی گراد در شرایط رطوبت 60-50 و 70-60 درصد بر آنها بررسی گردید. عقربهای هر گونه به صورت تصادفی به هشت گروه تقسیم شده و اعضای هر گروه در مورد گونه های، B.schach, B.sulcyi, B.jayakari به ترتیب به تعداد 12، 21 و 10 عقرب به کیجهای نگهداری آزمایشگاهی (مجهز به دستگاه های کنترل کننده دما، رطوبت و طول روز) منتقل شدند. در طول بررسی عقربهای موجود در هر کیج در داخل ظروف نگهداری انفرادی و شرایط ثابت طول روز (12 ساعت)، تغذیه (نوع، تناوب) و نگهداری شدند. نتایج نشان داد که در رطوبت ثابت با افزایش دما میزان مرگ و میر عقربها سیر صعودی داشته و در چهار دامنه دمایی فوق و رطوبت نسبی 60-50 درصد در مورد عقرب B.jayakari بین صفر و 8.3 درصد، گونه B.schach بین 100-50 درصد و در عقرب B.sulcyi بین 100-23.8 درصد متغیر بوده است. با افزایش رطوبت نسبی از 60-50 درصد به 70-60 درصد میزان مرگ و میر در عقربها در هر دامنه، دمایی و در یک فاصله زمانی معین کاهش یافت. میزان مرگ و میر در دامنه ای دمایی مذکور و رطوبت 70-60 درصد در گونه های B.schach, B.sulcyi, B.jayakari به ترتیب بین 16.6-0 درصد، 100-19 درصد و 90-20 درصد متغییر بود. از میان دامنه های حرارتی و رطوبتی مورد مطالعه، دمای 29-25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 70-60 درصد به دلیل ایجاد حداقل تلفات، احتمالا شرایط مناسبتری را برای ادامه حیات و نگهداری این سه گونه عقرب در آزمایشگاه فراهم می آورد. از میان سه گونه بررسی شده عقرب B.jayakari نسبت به تغییرات دما و رطوبت مقاومت بیشتری داشت. به نظر می رسد که گونه اخیر در مقایسه با دو گونه دیگر، در شرایط آزمایشگاهی به دلیل داشتن تلفات بسیار کم از قابلیت نگهداری طولانی تری برخوردار می باشد. دلیل این تفاوت احتمالا ناشی از خصوصیات گونه ای و داشتن تحمل حرارتی و رطوبتی معین می باشد.

كلید واژه: عقرب، حرارت، رطوبت، Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari

اینک شما با جستجوی عبارت بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus schach, Buthotus sulcyi, Buthotus jayakari (Scorpionida, Buthidae) در شرایط نگهداری آزمایشگاهی