محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان

محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان

… دانلود …

محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. در حال حاضر جهت محاسبه میزان فرسایش و رسوب از مدلی بهنام MPSIAC استفاده میشود. در این پژوهش جهت محاسبه میزان رسوب از دادههای خام حوزه آبخیز خشکه رود بوژان استفاده کردهایم. به همین منظور از شبکه عصبی مصنوعی جهت محاسبه میزان فرسایش استفاده شده است. جهت پیادهسازی شبکه عصبی مصنوعی از نرمافزار Matlab استفاده شده است. شبکه عصبی انتخابشده از نوع MLP میباشد که دارای یک لایه پنهان با 5 نورون است. تابعفعالیت لایه پنهان سیگمویید – تانژانت و تابع فعالیت لایه خروجی سیگمویید خطی میباشد و الگوریتم آموزش شبکه عصبی لونبرگ- مارکارد است. نتایج حاصل از روش فوق بسیار دقیق است، بهطوری که میزان رسوب را با چند صدم اختلاف بهدرستی تشخیص می دهد. در نهایت شبکه عصبی ساختهشده در نرمافزار Matlab بهصورت یک تابع استخراج میشود تا بتوانیم از روابط شبکه عصبی بدون آنکه نیازی به آموزش مجدد داشته باشد استفاده کنیم.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

محاسبه میزان فرسایش خاک بهکمک شبکه عصبی MLP در حوزه آبخیز خشکهرود بوژان