تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم

تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم

… دانلود …

تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در کشاورزي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

گردشگری بخش عمدهی اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، و یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد، این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد. این در حالی است که واحدهای اقامتی و رفاهی ازجمله کمپینگهای اسکان موقت گردشگران یکی از مهمترین عناصر در توسعه این صنعت محسوب میشوند. از این رو توزیع بهینه و مکانیابی صحیح آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا مکانیابی صحیح این مراکز می تواند باعث آرامش خاطر گردشگران و رفع نیازهای آنها در زمینهی اقامت، رونق گرفتن هرچه بیشتر صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای گردشگری و غیره شود. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل و تعیین روابط بین معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم با استفاده از روش دیماتل می باشد که در این راستا پرسشنامهای تهیه گردید و در بین 25 نفر از کارشناسان مرتبط توزیع گردیدکه در نهایت 10 پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل نهایی دادهها از نرمافزارMatlabاستفاده شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. بر اساس نتایج این پژوهش می توان بیان نمود که کاربری اراضی و جهت شیب به ترتیب به عنوان با اهمیتترین و کم اهمیت ترین زیرمعیارهای آمایش سرزمین بهمنظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم می باشد؛ و از 21 زیرمعیار این پژوهش 10زیرمعیار بهعنوان عنصر علت و تاثیر گذار قطعی و 11زیر بهعنوان عنصر معلول و تاثیر پذیر قطعی در امر مکان یابی کمپینگ های اسکان موقت گردشگران در جزیره قشم شناساییشده است.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم و بررسی کامل هدایت میشوید

تجزیه و تحلیل معیارهای آمایش سرزمین به منظور مکانیابی کمپینگهای اسکان موقت گردشگران با استفاده از روش دیماتل)جزیره قشم