بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

… دانلود …

بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جامع علوم مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در محیطهای کاملا رقابتی امروزی سازمانهایی میتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند و در این محیط باقی بمانند که به نحوهی بهتری از منابع خود بهرهبرداری نموده و بهرهوری خود را افزایش دهند.یکی و شاید مهمترین اینمنابع سازمانی، نیروی انسانی است.به منظور بهرهگیری هر چه بهتر از این عامل میبایست آموزشهای لازم تدوین، هماهنگی وهمدلی لازم در بین کارکنان ایجاد و اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو نمود.تجربه کشورهای موفقنشان میدهد که تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، رویکردها و مدلهای ارزشیابی عملکرد،جمع- آوری و آنالیز دادههای عملکرد و به کارگیری این دادهها،در جهت بهبود عملکرد یک سازمان یا یک کشور بارویکردی سیستماتیک، یک اصل بسیار مهمی در جهت موفقیت سازمانها و کشورهاست و این همان مدیریت عملکرد در سطح خرد و کلان است. ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانیتلقی میشود. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان ،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی عوامل و ویژگیهای موثر براثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدلهای ارزشیابی عملکرد، بوده است. به اینمنظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان بررسی شده و سپس رویکردها و روشهای مورد استفاده در سیستم های ارزشیابیعملکرد بیان شده است .

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی مبانی، رویکردها، ومدلهای ارزشیابی عملکرد کارکنان