بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان

… دانلود …

بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان :

اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان
فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات فایل

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3- اهمیت و ضرورت فایل

1-4- اهداف فایل

1-5- فرضیه‌های فایل

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه‌ی فایل

2-1- مقدمه

2-2- ناتوانی‌های یادگیری

2-2-1- ویژگی‌های کودکان با ناتوانی یادگیری

2-2-3- طبقه‌بندی ناتوانی‌های یادگیری

2-3- ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-1- تعریف ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-2- ویژگی‌های کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی

2-3-3- سبب‌شناسی اختلال ریاضی

2-4- روش‌های آموزش کودکان با اختلال یادگیری ریاضی

2-4-1- روانشناسی رفتاری و آموزش مستقیم

2-4-2- آموزش‌های شناختی و فراشناختی (آموزش حل مسأله)

2-4-2-1- اصول زیربنایی نظریه‌ی یادگیری شناختی(جونز، پالینسکار، اوگل و کار، 1989)

2-4-2-2- آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

2-4-2-3- آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری

2-5- برنامه‌ی آموزش دانش و مهارت‌های فراشناختی

2-5-1- برنامه‌ی آموزش دانش و مهارت‌های فراشناختی جاگر و همکاران (2005)

2-5-2- برنامه‌ی آمورش مهارت‌های شناختی و فراشناختی دمبو(1994)

2-5-3- برنامه‌ی آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی درس ریاضی و حل مسأله

2-5-4- برنامه شناختی و فراشناختی حل مسأله مونتاگو(1997)

2-5-5- برنامه آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی ریاضی و حل مسأله‌ی یوسفی و همکاران(1385)

2-6- برنامه آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو(2007)

2-6-1- زمینه‌ی نظری و پیشینه‌ی فایلاتی برنامه‌ی آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو

2-6-2- روش‌شناسی

2-6-3- نتایج

2-6-4- بحث

2- 7- فایلات انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مقدمه

3-2- نوع فایل

3-3- جامعه فایل

3-4- شیوه نمونه‌گیری

3-4-1- حجم نمونه

3-5- ابزار فایل

3-5- 1- چک لیست تشخیصی اختلال ریاضی

3-5-2- پرسشنامه‌ی ارزیابی و سنجش مهارت‌های فراشناخت ریاضی پانورا و فیلیپو

3-5-3- آزمون هوش ریون

3-5-4- آزمون عملکرد حل مسأله

3-6- اجرای نهایی

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-8- محدودیت‌های فایل

3-9- مداخله‌ی روانشناختی برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو

فصل چهارم: یافته‌های فایل

4-1- مقدمه

4-2- یافته‌های فایل

4-2-1- بررسی و نتایج فرضیه‌ی اول فایل

4-2-2- بررسی و نتایج فرضیه‌ی دوم فایل

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه‌ی از فایل

5-3- بیان یافته‌ها و بحث پیرامون آن

5-4- پیشنهاد‌های عملی جهت کاربرد یافته‌ها

5-5-پیشنهاد موضوع‌های فایلی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست‌ها

چکیده‌ی انگلیسی

با سلام،محصول دانلودی بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان هدایت میشوید
بررسی اثر آموزش برنامه‌ی فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود ‏عملکرد حل مساله و دانش و مهارت فراشناخت ‏دانش‌آموزان