کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها

کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها

… دانلود …

کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری در آنها می باشد. روش: در این پژوهش از روش توصیفی– همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، بیماران مراجعه کننده به1131 هستند،و نمونه آمااری – کلینیک تخصصی سرطان بیمارستان امام خمینی)ره( تهران درطی سال های 1131 به تعداد 111 نفر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت زندگیفرم کوتاه سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه ادراک بیماری برود بنت وهمکاران استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل رگرسیون تک متغیری و چندمتغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، بین کیفیت زندگی بیماران و ادراک بیماری بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان همبستگی مثبت وجود دارد و مشخص گردید بیماران جراحی شده با حفظ پستان بطور معنی دار کیفیت زندگی بالاتری نسبت به افراد جراحی شده با برداشت پستان را تجربه کرده اند در حالی که آنها ادراک بیماری متفاوتی را تجربه نکرده اند.

عنوان محصول دانلودی:کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها را در ادامه مطلب ببینید
کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده برداشت پستان و ادراک بیماری درآنها