تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

… دانلود …

تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه یکی از اهداف سازمانهای خدماتی، ایجاد رضایتمشتریان از طریق سنجش کیفیت خدمات میباشد. از اصلیترین اولویتها جهت دستیابی به این هدف، کاهش شکاف ابعاد کیفیت خدمات است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد-اهمیت براساس مدل سروکوال نسبت به اولویتبندی و دستهبندی ابعاد کیفیت خدمات اقدام شده است. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 94-95 بین دانشجویان کارشناسی-ارشد گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجفآباد انجام گرفته است. تحلیل شکاف کیفیت خدمات به تفکیک گرایشهای مالی، سیستم بهرهوری و صنایع میباشد. یافتههای این تحقیق نشاندهنده فاصله معنادار بین عملکرد-اهمیت پنج بعد کیفیت خدمات شامل تضمین، پاسخگویی، همدلی، قابلیت اطمینان و ملموسات میباشد. بیشترین شکاف مربوط به بعد تضمین و کمترین شکاف متعلق به ملموسات است. نتایج تحلیل دستهبندی ابعاد، تضمین و پاسخگویی را جزء ابعاد بااولویت بالاتر قرار داده است

عنوان محصول دانلودی:تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد را در ادامه مطلب ببینید
تحلیل شکاف و تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت ابعاد کیفیت خدمات به تفکیک گرایش تحصیلی; گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد