نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو

نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو

… دانلود …

نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مسائل بسیار مهم امروز سازمانها این است که چگونه کارکنان برای کار و بهرهوری بیشتر برانگیخته میشوند و چگونه احساس آنها نسبت به خشنودی، دلبستگی و تعهد، افزایش مییابد. بدیهی است که بیدقتیو بیرغبتی کارکنان در ارائه خدمات، منجر به تولید انواع محصولات با قطعات معیوب و بیکیفیت و عدم توجه در ارائه خدمات، خواهد شد. در نتیجه در ادارات دولتی، کارخانجات، مؤسسات خدماتی و فروشگاههای زنجیرهای، مرتباً از این مسئله شکایت دارند کهاکثر کارکنان به حسن انجام کار توجه نمیکنند. در این حین سازمانها جهت بهبود شرایط کارکنان، از نظریههای انگیزش شغلیارائه شده، استفاده میکنند تا پی ببرند که چگونه کارکنان به بهترین نحو ممکن برای انجام کارشان برانگیخته شوند. مقاله حاضر سعی دارد تا نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان را با تکیه بر نظریهی انگیزشی مازلو مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله از جهتحیث داده، کتابخانهای – اسنادی و از جهت ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از جهت نوع، توسعهای-کاربردی محسوب میشود. آبراهام مازلو در قالب نظریهی سلسله مراتب نیازها، مدعی است که نیازهای انسان، به پنج دسته: نیازهای زیستی، امنیت، محبت، احترام و در نهایت نیاز به خود شکوفایی قابل تقسیم بندی است. یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها این است که محیط درونی وبیرونی حاکم بر سازمان را به گونهای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را انتخاب نموده و برای ایجاد انگیزش در کارکنان گام بردارند. برای ایجاد انگیزش، لازم است در ابتدا نیازها، شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود.

با سلام،محصول دانلودی نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو و بررسی کامل هدایت میشوید
نیازهای انگیزشی کارکنان در سازمان با تکیه بر نظریهی مازلو