مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان

مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان

… دانلود …

مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهشی حاضر مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکان ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان است. روش، در این مطالعه علی مقایسه ای تعداد 100 نفر از مادران دارای کودک دختر ناتوان(استثنایی) و عادی ( 50 دختر ناتوان و 50 نفر دختر عادی) شهرستان گرگان در بهار 1394 به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های از پرسشنامه استرس والدینی PSI-SF و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای استرس ایندلر و پارکر ( CISS) پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره(مانوا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین تعاملات ناکارآمد، استرس والدگری کلی، راهبرد مقابله ای هیجان مدار، مساله مدار و راهبردهای مقابله با استرس کلی، از خرده مقیاس های استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در دو گروه مادران کودکان استثنایی و عادی با توجه به تحلیل واریانس یک راهه در متن مانو تفاوت معناداری در سطح P<0.001 وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان نمود که با برنامه ریزی های مناسببرای افزایش آگاهی والدین و آموزش شیوه های مناسب فرزندپروی اللخصوص در والدین دارای کودک ناتوان می توان از میزان استرس آن ها کاست و در همان جهت از راهبردهای مقابله ای مسله مدار در مقابل راهبردهای اجتنابی و هیجان مدار استفاده نمایند.

اینک شما با جستجوی عبارت مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقایسه استرس والدگری و شیوه های مقابله ای با استرس در مادران دارای کودکدختر ناتوان(استثنایی) و عادی شهرستان گرگان