مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز

مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز

… دانلود …

مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

افزایش رقابت جهانی، سازمانها را مجبور میکند که از منابع موجود استفاده بهینه و کارا نمایند تا عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. یکی از ابزارهای بهبود عملکرد سازمانها، سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات است که اخیراً رشد چشمگیریداشته است. سازمانها سعی دارند تا با سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی خود را بهینه نمایند. ضرورت بازنگری و رصد مستمر فرایندها در طول چرخه عمر سازمانها بهمنظور تسهیل فرایندها و روانسازی دستگاههای مدیریتی و تصمیمگیری در سازمان ایجاب میکند تا مدیران ارشد، از فناوری اطلاعات در این راستا استفاده نمایند. مدیران ارشد قادرهستند با کمک مدیریت فناوری اطلاعات، در هر مرحله از چرخه عمر سازمان، میزان بهرهوری و رشد سازمانی را بهدقت تحت نظارت و کنترل داشته باشند. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان موجب ارتقاء سطح کیفی و کمی دادهها و تسهیل در فرایندتبدیل داده به اطلاعات و به حداکثر رساندن بهرهوری در تصمیمگیریهای سازمانی میگردد.. نیاز سازمانها به فناوری اطلاعات، رشد بهرهوری سازمان از طریق بهکارگیری ابزار آن، بهبود کسبوکار از عوامل مهم کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای صنعتی است . بهبود بهرهوری یکی از هدفهایی است که سازمانها همزمان با توسعه سرمایهگذاری در فناوریاطلاعات دنبال میکنند. شناخت، تبیین و شفافسازی رابطه بین افزایش سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و رشد بهرهوری بسیار مهم است. اگر سازمانها را سیستم باز در نظر بگیریم اثربخشی سرمایهگذاری روی فناوری اطلاعات مستلزم اعمال همزمان تغییرات در دیگر عناصر سازمانی)افراد، ماشینآلات،اهداف ، وظایف و ساختارها( میباشد .در این پژوهش یکی از فناوریهای جدید که رایانش ابری است را موردبررسی قرار میدهیم مزایای رایانش ابری منجر به بهرهوری میشود.

با سلام،محصول دانلودی مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز و بررسی کامل هدایت میشوید
مدیریت بهرهوری انرژی مبتنی بر رایانش ابری سبز