نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه

نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه

… دانلود …

نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (کيفيت، سلامت و امنيت خاک)

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر زمان و سطوح مختلف پوترسین روی برخی از ویژگیهای کمی توتفرنگی رقم پاروس بررسی گردیده است. بدین ترتیب محلولپاشی بوتهها، با پوتریسین با غلظتهای صفر )شاهد 0/001و0/002میلی مولار در دو مرحله زمانی ) مرحله 00 روز بعد از کشت نشا، شروع گلدهی( به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، عملکرد، وزن و تعداد فندقه میوه بوتههای تیمار شده با سطوح مختلف پوترسین نسبت به تیمار شاهد به طور معنی دار افزایش یافت. بطوریکه، موثرترین تیمار، پوترسین0/002 میلی مولار و بهترین زمان محلولپاشی، مرحله شروع گلدهی بوده است

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

نقش پوتریسین روی بهبود ویژگی های کمی میوه توت فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه