اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف

… دانلود …

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه تجربی )پیش آزمون پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل( است که به منظوربررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقبماندهذهنی خفیف انجام شده است. بدین منظور، تعداد 05نفر از دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف به صورت نمونه گیری در دسترس از بین 055 دانشآموز پسر مقطع ابتدایی استثنایی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا، هر دو گروه توسط آزمونحافظه مورد پیشآزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 01 جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری قرار گرفت.پس از پایان دوره آموزش، هر دو گروه مجددا به وسیله آزمون حافظه مورد پسآزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیلدادهها از روش تحلیل واریانس، آزمون کرویت مچلی و آزمون t در گروه های مستقل استفاده شد. یافتههای پژوهش نشانمیدهد که آموزش راهبردهای یادگیری سبب افزایش یادآوری آموختهها در کودکان عقبماندهذهنی خفیف شده است 5/50( p< .)

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف وارد صفحه فروش فایل دانلودی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف