بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام

… دانلود …

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي حسابداري، مديريت و اقتصاد ايران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزیی شکل گرفته است که به بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی)اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی( با مدیریت برداشت پرداخته است. تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند و همگی منفی و معنادار بوده اند. میزان این روابط به ترتیب برابر با 0.53-و0.44 ،-0.48-و0.59 – بوده است که نشان دهنده این است که چنانچه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی به میزان یک واحد افزایش داشته باشد، مدیریت برداشت در افراد بهمیزان به میزان 0.53 کاهش خواهد یافت. روایی صوری پرسش نامهها توسط متخصصان مربوطه تایید شده است و پایایی پرسش نامهها توسط آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که تمامی قابل قبول بوده اند. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق 21lisrel و 9.1 spssمی باشد. افراد مبتنی بر محور اخلاق و دین)ایرانی – اسلامی( همواره انچه که هستند نشان میدهند و به دنبال متقاعد کردن دیگران برای اینکه دیگران تصور کنند انها خوب هستند، نیستند؛ بلکه انها انچه را دین و اخلاق گفته است در کنار هم رعایت میکنند و در نظر دیگران خوب جلوه میکنند

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی با مدیریت برداشت در کارکنان مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد ایلام