بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد)

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد)

… دانلود …

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در ادارات دولتی شهرستان مهاباد انجام شده است. از نظر هدف هدف کاربردی بوده همچنین باتوجه ابعاد مساله وروش گرداوری اطلاعات تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل 2577 نفر از کلیه کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد می باشد. حجم نمونه در تحقیق حاضر براساس فرمول کوکران و در سطح خطای 05.0 برابر 344 نفر محاسبه گردیده است. با توجه به همگن بودن جامعه ی اماری از نمونه گیری طبقه ای در دسترس استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران و عملکرد کارکنان جاهد و همکاران بوده است. روایی و پایایی در روش مدل یابی معادلات ساختار شامل روایی همگرا، روایی تشخیصی و پایایی سازه مورد تایید قرار گرفته است. با توجه به یافته های آزمون ضریب مسیر استاندارد شده برابر 0/894 شده که مقدار نسبتا قوی می باشد. این عدد بیانگر آن است که مدل با احتساب متغیرهای میانجی 89 درصد از تغییرات در بهبود عملکرد کارکنان ناشی از متغیر های مستقل ومیانجی عدالت سازمانی و رفتارشهروندی بوده است

با سلام،محصول دانلودی بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد) هدایت میشوید
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان بارویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه ی موردی : ادارات دولتی شهرستانمهاباد)