مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز

مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز

… دانلود …

مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مقایسهی دانش، بینش پژوهشی و مهارتهای تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان در مدارس ابتدایی شهر اهواز میباشد.روش اجرای پژوهش، توصیفی و از نوع پژوهشهای علی مقایسهای است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی معلمان مدارس ابتدایی شهر اهواز در سال -تحصیلی 95- 1394 تشکیل میدهند. برای برآورد دقیق نمونه مورد مطالعه از جامعهی آماری مطابق با جدول مورگان تعداد ) 233 ( نفر از معلمان پژوهنده -و سایر معلمان با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامهی محققساخته متشکل از 44 سؤالاستفاده شده است. نتایج نشان میدهند، بین دانش، بینش پژوهشی و مهارتهای تدریس معلمان پژوهنده شهر اهواز و سایر معلمان تفاوت معناداری وجود دارد

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز و بررسی کامل هدایت میشوید

مقایسه ی دانش، بینش پژوهشی و مهارت های تدریس معلمان پژوهنده با سایر معلمان درمدارس ابتدایی شهر اهواز