تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران

تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران

… دانلود …

تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

در این پژوهش، رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر تعداد 561 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1 ساله)سالهای 5811 تا 5831 ( است. محافظهکاری شرطی بر اساس مدل مطرح شده توسط باسو ) 5331 ( اندازهگیری شده است. فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگینها آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین خطای پیشبینی سود مدیران و محافظهکاری شرطی رابطه معنیدار و منفی وجود دارد؛ به اینمعنی است که اعمال رفتار محافظهکارانه در گزارشگری سود، کاهش خطای پیشبینی سود و به عبارتی بهبود کیفیت پیشبینی سود مدیریت را به دنبال خواهد داشت. همچنین شواهد نشان داد که میان محافظهکاری حسابداری در شرکت- های دارای خطای خوشبینی و شرکتهای دارای خطای بدبینی در پیشبینی سود توسط مدیران، اختلاف معنیداری وجود دارد

عنوان محصول دانلودی:تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران را در ادامه مطلب ببینید
تحلیل رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران