تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

… دانلود …

تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تحلیل ارتباط بین مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران مدارس متوسطه در آموزش و پرورش میباشد و ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه از نوع بسته پاسخ است که در آن ازمقیاس رنج درجه لیکرد گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مقطع متوسطه شهرستان خرم آباد می باشند. حجمنمونه بر اساس جدول مورگان محاسبه شده است. برای تعیین نمونه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه از روش نمونه گیری طبقهای استفاده گردیده است در محاسبه ی روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی ودر مشخص نمودن پایایی پرسشنامه ها هم ازطریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که پایایی پرسشنامه کیفیت کاری برابر 94 % و پایایی پرسشنامه مدیریت مشارکت جو برابر%90 می باشد.

اینک شما با جستجوی تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد وارد صفحه فروش فایل دانلودی تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد