ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

… دانلود …

ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت مالي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران و کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان اردبیل می باشد. که بر اساس مرکز آمار و اطلاعات اداره کل استان در سال 1394 به تعداد 140 نفر بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر 104 نفر به دست می آید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و آولیو (1995) و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران (1379) استفاده شد. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید این حوزه تایید شد. جهت بررسی پایایی درونی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. همچین پایایی زمانی پرسشنامه ها نیز به فاصله دو هفته از هم بررسی و تایید گردید. نتایج نشان داد که بین سبک رهبری تحول گرا و مولفه های رفتار کمال گرایانه، نفوذ کمال گرایانه، روحیه ایجاد انگیزش، ترغیب به تلاش فکری و توجه به تفاوت های فردی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا با اثربخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.