بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره

… دانلود …

بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي توسعه و ترويج مهندسي کشاورزي و علوم خاک ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش در سال زراعی 1393-94 به منظور بررسی روابط بین صفات تشکیل دهنده عملکرد، آزمایشی با 115 ژنوتیپ گندم با سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس کشت گردید و عملکرد و اجزای عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی صفات و روابط بین آنها از تجزیه واریانس، رگرسیون، تجزیه به عاملها و تجزیه کلاستر استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی دار بین صفات فنوتیپی وجود دارد. با استفاده از تجزیه خوشه ای سه گروه براساس دندروگرام حاصل شد. گروه یک بزرگترین و گروه دو کوچکترین گروه بودند. گروه سوم از نظر میانگین عملکرد دانه بیشترین مقدار و گروه دوم کمترین مقدار را به دست آوردند. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون نشان داد که صفت تعداد پنجه در مترمربع اولین صفتی بود که وارد مدل شد و سپس دیگر صفات به ترتیب وارد مدل شدند. بنابر نتایج این تحقیق می توان احتمال داد که برای رسیدن به عملکرد مطلوب تر در درجه اول باید تعداد پنجه و سپس شاخص برداشت، عملکرد کاه، وزن دانه های هرسنبله و تعداد سنبلچه را افزایش داد.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره